Inlägg

Bodde man på Boberget?

Bland trolltygen på Lunds backe

En hålväg över ett gammalt gravfält

Götavirke i Coronatider

Arkeologi på Rådhustorget i Vadstena

Broarp storgård i Nykil

Nytt år - Nya fornvandringar

God fortsättning

Landeryd kyrka, tredje gången gillt.

Kulturarvsdagen

Bronsåldersmiljö med skärvstenshögar, härd och skålgropar i Vänge utanför Linköping

Benfynd i Källstad