Inlägg

Broarp storgård i Nykil

Nytt år - Nya fornvandringar

God fortsättning

Landeryd kyrka, tredje gången gillt.

Kulturarvsdagen

Bronsåldersmiljö med skärvstenshögar, härd och skålgropar i Vänge utanför Linköping

Benfynd i Källstad

Hos heliga Birgittas moster på Aspenäs

Bodde Maja Månsdotter vid Majlyckan på Öna?

Vad gömmer sig under Löfstad slotts borggård?

En tillbakablick på hösten 2018 med grävningar inför Ostlänken

Sommarens sista fornvandring – Skamby