Nu grönskar det i rosengården

Visste ni att museet har en alldeles egen rosengård?

Den kringbyggda rosengården är utformad som en klostergård och hänger samman med rummet innanför som ska påminna om ett kyrkorum. Gården finns uppritad på arkitekterna Ahrbom & Zimdahls ritning över museet från 1939. Strax intill fanns tidigare ett vagnslider, senare rivet. 

I rosengården har nu äntligen blommorna på det vackra Magnoliaträdet slagit ut. Sorten kallas Magnolia Soulangian och är en praktmagnolia. 


Besöker ni receptionen på museet möts ni även av ett par av de skira blommorna.  

/Byggnadsantikvarie Maria Klint 


Praktmagnolian gör sig fin på receptionsdisk från 2022. 


Ritning från Ahrbom och Zimdal, 1939. 
Rosengården är uppritad till vänster i bild. 
Kommentarer