tisdag 29 november 2011

Lokalhistoria till Valdemarsvik

Igår väll invigdes en liten lokalhistorisk utställning på Valdemarsviks bibliotek. Det var den tionde i en serie av utställningar som vi på länsmuseet producerat till biblioteken. Vi har gjort en varje halvår och nu är det bara tre kommuner kvar i länet som inte fått någon än; Ydre, Norrköping och Linköping. I utställningarna visar vi lite av det som finns i våra arkiv och samlingar från den aktuella kommunen. Varje utställning får dessutom ett tema. Vi väljer oftast ett tema som inte är det allra vanligaste för just den kommunen men som ändå hör dit. Det måste ju givetvis också vara ett tema som vi kan passa in våra föremål i. I Valdemarsvik var temat Färder över land och vatten.
 


I utställningen har vi arkivmaterial som berättar om ett vägbygge på 1760-talet, historiska kartor och gamla bilder. Eftersom Valdemarsviks kommun är en kustkommun tog vi även med några landhöjningskartor. Bland föremålen fanns en liten nätt börs som en dam på 1800-talet tillverkat för att förvara småmynt i vilka kunde lämnas som grindslant. De arkeologiska fynden från kommunen består till största delen av stenföremål; yxor, dolkar, kvartsavslag och knackstenar. Fornfyndens koppling till temat fick bli lokalt material som kvarts och råvaror från annan ort, d v s flinta.
 


Bland alla halvtråkiga (får man skriva så?) stenyxor från kommunen finns också ett nästan unikt föremål - en solskiva från senare delen av bronsåldern (ca 600-400 f Kr). Solskivan, som är av brons, är redan utställd på länsmuseet så Valdemarsvik får nöja sig med en bild. Skivan hittades 1987 när den trillade ur ett gruslass vid ett vägbygge. Gruset kunde spåras till Kurums grustag i Tryserums socken men en arkeologisk undersökning i grustaget gav inga fler fynd. Solskivan har tre kläppar som rasslade när den rörde sig. Den kan ha varit fäst på tistelstången till en vagn eller på en stav på ett sätt som finns avbildat på en hällristning från Bohuslän. I Sverige har man sammanlagt hittat fyra solskivor.
Ann-Charlott Feldt, 1:e antikvarie

tisdag 1 november 2011

Bondemiljö från järnåldern i Ödeshög

Ni kanske har sett oss från motorvägen?
På åkern på norra sidan om E4:an, öster om avfarten till Ödeshög, har ett gäng arkeologer från Östergötlands museum under några veckor grävt ut en boplats och ett bevattningsställe.

Vi är nu inne på sluttampen av undersökningen. Här på Backasandsområdet planerar Ödeshögs kommun ett stort logistikcentrum - och som oftast är det vi arkeologer som kommer först, innan byggare av olika slag tar över.

Vi undersöker dels en mindre boplats, sannolikt från äldre järnåldern, dels ett förhistoriskt bevattningsställe, med flera grävda vattenhål och en större stenlagd yta runt omkring, så att folk och fä har kunnat gå torrskodda. Troligen hör bevattningsstället ihop med boplatsen, även om de ligger några 100 meter från varandra.

På boplatsen har vi hittat ett 20-tal härdar och massor med stolphål, en del intressanta mindre kulturlager, flera fynd av keramikfragment samt malstenar, både överliggare och löpare. Stolphålen är som sagt många - men än så länge har vi inte kunnat "pussla ihop" några av dem till ett hus - men det kommer nog!

Vi hade en förhoppning om att kunna hitta hällristningar också (Hästholmen har ju en berömd ristning), men den tillkallade hällristningsexperten Sven-Gunnar Broström konstaterade, efter sin inventering, att hällarna i området var alltför vittrade för att han skullle kunna hitta nåt.

För bevattningsställets del kan vi konstatera att den stensatta ytan forsätter åt öster utanför undersökningsytan, hur långt vet vi inte - kanske har det gått en förhistorisk väg i området? Storskifteskartan från 1700-talet visar i alla fall att det har gått en åkerväg ungefär där "vårt" bevattningsställe ligger - och det finns också en störning i den förhistoriska stenlagda ytan som troligen härrör från 1700-talsvägen. Och nu ska Ödeshögs kommun bygga en ny väg på ungefär samma ställe för att binda samman logistikcentrumet. Snacka om flertusenårig kontinuitet!

Erika Räf, antikvarie

Bilden är tagen från sydväst, med boplatsen i förgrunden och bevattningsytan till vänster i bakgrunden. Längst bort skymtar Stora Åby kyrka.