Lokalhistoria till Valdemarsvik

Igår väll invigdes en liten lokalhistorisk utställning på Valdemarsviks bibliotek. Det var den tionde i en serie av utställningar som vi på länsmuseet producerat till biblioteken. Vi har gjort en varje halvår och nu är det bara tre kommuner kvar i länet som inte fått någon än; Ydre, Norrköping och Linköping. I utställningarna visar vi lite av det som finns i våra arkiv och samlingar från den aktuella kommunen. Varje utställning får dessutom ett tema. Vi väljer oftast ett tema som inte är det allra vanligaste för just den kommunen men som ändå hör dit. Det måste ju givetvis också vara ett tema som vi kan passa in våra föremål i. I Valdemarsvik var temat Färder över land och vatten.
 


I utställningen har vi arkivmaterial som berättar om ett vägbygge på 1760-talet, historiska kartor och gamla bilder. Eftersom Valdemarsviks kommun är en kustkommun tog vi även med några landhöjningskartor. Bland föremålen fanns en liten nätt börs som en dam på 1800-talet tillverkat för att förvara småmynt i vilka kunde lämnas som grindslant. De arkeologiska fynden från kommunen består till största delen av stenföremål; yxor, dolkar, kvartsavslag och knackstenar. Fornfyndens koppling till temat fick bli lokalt material som kvarts och råvaror från annan ort, d v s flinta.
 


Bland alla halvtråkiga (får man skriva så?) stenyxor från kommunen finns också ett nästan unikt föremål - en solskiva från senare delen av bronsåldern (ca 600-400 f Kr). Solskivan, som är av brons, är redan utställd på länsmuseet så Valdemarsvik får nöja sig med en bild. Skivan hittades 1987 när den trillade ur ett gruslass vid ett vägbygge. Gruset kunde spåras till Kurums grustag i Tryserums socken men en arkeologisk undersökning i grustaget gav inga fler fynd. Solskivan har tre kläppar som rasslade när den rörde sig. Den kan ha varit fäst på tistelstången till en vagn eller på en stav på ett sätt som finns avbildat på en hällristning från Bohuslän. I Sverige har man sammanlagt hittat fyra solskivor.
Ann-Charlott Feldt, 1:e antikvarie

Kommentarer