Bondemiljö från järnåldern i Ödeshög

Ni kanske har sett oss från motorvägen?
På åkern på norra sidan om E4:an, öster om avfarten till Ödeshög, har ett gäng arkeologer från Östergötlands museum under några veckor grävt ut en boplats och ett bevattningsställe.

Vi är nu inne på sluttampen av undersökningen. Här på Backasandsområdet planerar Ödeshögs kommun ett stort logistikcentrum - och som oftast är det vi arkeologer som kommer först, innan byggare av olika slag tar över.

Vi undersöker dels en mindre boplats, sannolikt från äldre järnåldern, dels ett förhistoriskt bevattningsställe, med flera grävda vattenhål och en större stenlagd yta runt omkring, så att folk och fä har kunnat gå torrskodda. Troligen hör bevattningsstället ihop med boplatsen, även om de ligger några 100 meter från varandra.

På boplatsen har vi hittat ett 20-tal härdar och massor med stolphål, en del intressanta mindre kulturlager, flera fynd av keramikfragment samt malstenar, både överliggare och löpare. Stolphålen är som sagt många - men än så länge har vi inte kunnat "pussla ihop" några av dem till ett hus - men det kommer nog!

Vi hade en förhoppning om att kunna hitta hällristningar också (Hästholmen har ju en berömd ristning), men den tillkallade hällristningsexperten Sven-Gunnar Broström konstaterade, efter sin inventering, att hällarna i området var alltför vittrade för att han skullle kunna hitta nåt.

För bevattningsställets del kan vi konstatera att den stensatta ytan forsätter åt öster utanför undersökningsytan, hur långt vet vi inte - kanske har det gått en förhistorisk väg i området? Storskifteskartan från 1700-talet visar i alla fall att det har gått en åkerväg ungefär där "vårt" bevattningsställe ligger - och det finns också en störning i den förhistoriska stenlagda ytan som troligen härrör från 1700-talsvägen. Och nu ska Ödeshögs kommun bygga en ny väg på ungefär samma ställe för att binda samman logistikcentrumet. Snacka om flertusenårig kontinuitet!

Erika Räf, antikvarie

Bilden är tagen från sydväst, med boplatsen i förgrunden och bevattningsytan till vänster i bakgrunden. Längst bort skymtar Stora Åby kyrka.

Kommentarer