Elddonet 13

För ett par år sedan gjorde vi byggnadsantikvarier ett historiskt underlag åt fastighetsägare till Elddonet 13 (Hospitalsgränd 2) i Linköping. Då fick vi möjlighet att studera fastigheten på nära håll och även forska lite i platsens historia. 

Elddonet 13 är ritad av Linköpingsarkitekten Axel W Brunskog och byggmästare Anders Ohlsson, 1912 och stod färdig 1914. 

På platsen låg tidigare Hospitalskyrkan, uppförd under 1700-talet men revs 1897 för att ge plats åt en fastigheten Hospitalsgränd 2. Den enda kvarvarande byggnaden från hospitalstiden är Gamla hospitalet eller ”1777 års vårdbyggnad” som den också kallas. Byggnaden är belägen på innergården, strax intill Hospitalsgränd 2. 

Genom sin byggnadsvolym och placering är Elddonet 13 den mest framträdande och dominerande byggnaden på Hospitalstorget. Byggnaden är också ett mycket fint exempel på sen jugendstil (1900-1910) men med tendenser till nationalromantik som kom strax därefter, ca 1910–1920. 

Takfallet pryddes fram till en stor vindsbrand 1960 av ett högt gavelröste, även kallat fronton, med årtalen 1914. Därefter renoverades fastigheten och takresningen ersattes med ett lägre takfall. 


Byggnaden har flera utmärkande särdrag kopplade till jugendstilen:

- Slätputsad fasad, ljus avfärgning med fina dekorativa linjer/band

Enkel och stram fasad men med variation genom mjuka och runda burspråk

Rusticerad bottenvåning, uppförd i natursten. Sockel av huggen granit

-  Valmat tak med hög resning (med tidigare fronton)

- Små rutor i fönstrens ovandel, stora i den nedre delen

- Smidesbalkong

- Bruna/fernissade pardörrar med svängda former och runda /ovala ovanfönster 


// Byggnadsantikvarie Maria Klint 

Påskliljor på Hospitalstorget med Elddonet 13 i bakgrunden.

Elddonet 13, ett fint exempel på sen jugendstil i Linköping. 

Byggnaden har många välbevarade detaljer och särdrag från tidigt 1900.


Hospitalskyrkan strax innan rivning, 1897. 
Kyrkan står på samma plats som fastigheten Elddonet 13, Hospitalstorget 2.
Till höger i bild skymtar f d Hospitalet.
Foto: Didrik von Essen, 1897. Östergötlands museums arkiv

Elddonet 13, norra fasaden med fronton och kortare balkonger. Förslag till bebyggande av tomterna nr 9 C och 9 E, S:t Kors kvarter, Linköping. Bygglov 1912-05-10. Axel Brunskog, 1912. Linköpings stadsarkiv.

Bild från ca 1930/40. Samtliga fönster är vita och dörrarna är mörkt bruna.
En mindre grönyta pryder torget. Östergötlands museums arkiv.


Kommentarer