Rapport från Rappestad

Renoveringen av läktarunderbyggnaden i Rappestads kyrka är nu klar. Men det är faktiskt inte första gången utrymmet renoveras, utan tredje. Kyrkan uppfördes 1800 och den första renoveringen av läktarunderbyggnaden skedde 1925 där utrymmena byggdes om med ett bränslerum (för koleldning) och ett materialrum. Flera nya pelare tillkom. En toalett installerades 1985.

Det stora omgestaltningsprojektet som nu ägt rum grundade sig i behov av pentry/köksytor inne i kyrkan, större samtalsrum, handikapptoalett och större gemensamma ytor i kyrksalen för eventuella fikastunder tillsammans. Allt detta ledde till flera olika förändringar. 

Innerväggen från 1925 flyttades ut mot kyrksalen och byttes ut till stora stålramspartier med glas för ett ökat ljusinsläpp. Inredning som inte längre fick plats återanvändes på olika sätt i kyrkan. Kyrkbänkar och eventuella bänkdörrar fick ny funktion som nya skåpsluckor. En kyrkbänk blev även en kapphylla. Bänkarna längst bak i kyrksalen vreds så de nu står vända mot varandra.

Besök gärna Rappestad för att ta del av den nya gestaltningen. 

Här nedan kommer ett urval av bilder på resultatet av den stora renoveringen. 

/Byggnadsantikvarie Maria Klint 


Läktarunderbyggnad efter åtgärd 2022. Ny stålram med glaspartier. Pentry till vänster och samtalsrum till höger i bild. 


Nya sällskapsytor längst bak i kyrkan.
Bänkarna har vridits om för att skapa större sociala ytor.

Samtalsrum stålpartier och vridna bänkar åt norr. Ytskikten är renoverade.

Samtalsrummet.
De förgyllda pelarna var tidigare täckta av en innervägg från 1985.
Golvet är nylagt och ytskikten renoverade. 

Pentry med återbruk av gamla bänkdörrar till köksskåp och ljudbord. 

Hatthyllan är en f.d kyrkbänk. Trappan upp till orgelläktaren (i vänstra hörnet av bilden) är riven. 


Kommentarer