När förfädernas klocka ringer

I bland händer det oväntade saker. 

Under våren har vi varit med i renovering av klockstapel på Gusums herrgård. Klockstapelns stolpar och snickerier behövde nu bytas ut och målas. 

Klockstapeln står fint uppe på en liten kulle strax intill herrgården i bruksmiljön. Vindflöjeln visar årtalet 1898. Vid aktuellt arbete kunde själva klockan studeras närmare. En morgon skickar beställaren ett mms med en bild på gjutjärnsklockan som hänger där uppe. 

På klockan finns inskriften; Gjuten i Norrköping af Lars Öhman år 1823. 

Då slog det ju mig att denna Öhman var min mormors farfars morfar (vilket jag för länge sen lagt på minnet under min släktforskning)! Aldrig hade jag sett hans klockor och aldrig hade jag varit så nära.. detta blev en överraskning för både mig och alla involverade.

Lars Öhman (1770-1829) var klockgjutare född i Karlskrona och senare verksam i Norrköping. Han levererade skeppsklockor och stor- och lillklockor till många av länets kyrkor under sina aktiva år. 

Det som däremot är lite mystiskt i sammanhanget är att klockan visar årtalet 1823, men själva vindflöjelns årtal visar ju 1898 och är troligen det år när klockstapeln stod färdig. Frågor kring var klockan hängde eller förvarades åren där emellan har cirkulerat i projektet.

Men sådana typer av frågor gör arbetet än mer spännande och kanske får vi svar någon dag.

Och som en mäktig avslutning på ett fint jobb, fick jag även höra klockan slå under veckans telefonsamtal med beställaren. 

/Byggnadsantikvarie M. Klint 

Närbild av klockan. "Gjuten i Norrköping af Lars Öhman år 1823".
Foto: Beställaren. 

Renovering pågår. Klockstapeln på kullen.
Juni 2023.Kommentarer