Stenhuggarmärken i Vadstena klosterkyrka

Just nu pågår en arkivsökning nere i vårt fina och nyrenoverade arkiv. Det är arkivmaterial från amanuensen och kulturhistorikern från Östergötlands museum, Sune Ljungstedt, som gås igenom. Han har bland annat inventerat stenhuggarmärken i kyrkorna runt om i länet och materialet finns hos oss Enskilda arkivet.

I detta fall letar antikvarien efter stenhuggarmärken på Vadstena klosterkyrka med avgränsning till tre fönster som nu behöver restaureras. Sune inventerade Klosterkyrkan under en pågående konservering av valven 1978–1983 och hans material är mycket intressant just nu. Märkena är noggrant uppritade i anteckningsböcker/glosböcker. I kyrkan finns omkring 2000 stenhuggarmärken och på bilden nedan visas ett urval av de han har funnit. I kommande restaurering ska Sune Ljungstedts anteckningar användas och förhoppningsvis kompletteras med fler spännande märken från 1400-talet.

Hans artikel över inventeringsarbetet på Vadstena klosterkyrka finns att läsa i Sveriges kyrkor; Vadstena klosterkyrka, s.120'


//Byggnadsantikvarie Maria Klint

Stenhuggarmärken på Vadstena klosterkyrka.


Sunes anteckningsböcker med stenhuggarmärken från Vadstena klosterkyrka.

 

Kommentarer