Många har petat i gravarna i Ringstad


Ibland är det inte så lätt att veta vad det är man visar och berättar om som arkeolog. Vi försöker förklara hur det såg ut på en plats för många hundra (eller kanske flera tusen) år sedan. Men hur många har varit och pillat på fornlämningarna under alla dessa år? Och vad har dom egentligen gjort som förändrat lämningarnas utseende?

Ibland är det klart och tydligt att någon varit där. Kanske har man grävt in en jordkällare i en gravhög eller så har graven fått besök av en skattsökare som grävt sig ner mitt i den. Ibland försvinner delar av gravar för att användas som grusfyllning. Och så har vi ju naturen som gör sitt för att ställa till det för oss när vi ska tolka hur en fornlämning ursprungligen sett ut. Trädrötter, rotvältor, grävlingar och vildsvin kan röra till det ganska ordentligt.

En av ekergravarna på Ringstad.

På onsdag kväll (11 juli 2018, kl 18.30) ska jag visa det fina gravfältet i Ringstad strax nord-nordväst om Norrköping. Delar av gravfältet undersöktes av Arthur Nordén under åren 1926-1928. Det var också Nordén som inventerade och karterade lämningarna – både gravarna och husgrunderna som finns intill. Husgrunderna undersökte han tillsammans med Bror Schnittger några år före gravfältsundersökningarna.

Det var inte första gången gravfältet undersöktes. Åren 1913 och 1915 undersökte arkeologen och senare professorn Nils Åberg sex av gravarna vid Ringstad. Alla gravar som undersöktes av Åberg och Nordén återställdes efter undersökningarna. Men något hade hänt där redan innan undersökningarna på 1900-talet.

År 1855 flyttar i riksdagsmannen Carl Lönnberg och hans hustru författaren Mathilda Lönnberg till Ringstad. I sina skrifter skildrade hon ofta det forntida och samtida svenska folklivet. Även mannen hade ett intresse för forntiden. Det visar sig, när man läser Arthur Nordéns verk om Östergötlands Järnålder, att Lönnbergs intresse särskilt var riktat mot gravarna vid Ringstad. Han ville ”förhjälpa dessa fornminnen till sin rätt”.

Författaren Mathilda Lönnberg
Riksdagsman Carl Lönnberg       

Nordén konstaterar att han vid sina undersökningar på gravfältet kunde se hur Carl Lönnberg hade lyft upp och frilagt stenar som var övertorvade i flera av de större stensättningarna. Nordén bedömde dock att Lönnberg inte förändrat gravarnas utformning. Det gäller särskilt de intressanta ekergravarna som finns på gravfältet.

Oftast hade gravgömmorna under stensättningarna klarat sig från åverkan men i vissa fall hade Lönnberg grävt ner kompost i gravar, för att kunna försköna gravfältet med plantering av, i hans tycke, lämpliga träd och buskar. Bland annat planterade han lind, kastanj, bok och vildrosor där.

Vildros
Man kan än idag nästan känna Noréns frustration när han konstaterar att skadegörelsen i och med planteringen på vissa av gravarna var så allvarlig att all undersökning av gravarna var omöjliggjord.

När vi besöker gravfältet vid Ringstad nära 100 år efter Noréns undersökningar får vi lita på hans beskrivningar av vad som skett på platsen och hur gravarnas utformning påverkats. De speciella ekergravarna har få paralleller i Götalandskapen men väl i Mälardalen. Men vi kan också fundera på vad som hänt under den långa tiden mellan gravarnas tillkomst på 200-600-talen och Lönnbergs förskönande verksamhet under senare delen av 1800-talet.


Kung Harald Hildetand kör in i striden för att få dö ärofullt. Illustration av
Hugo Hamilton, som ingår i Teckningar ur Skandinaviens Äldre Historia. 

Kanske var det här i närheten som, det i den isländska saga-litteraturen omtalade, slaget vid Bråvalla stod på 700-talet. Det var då danernas kung, den åldrige Harald Hildetand ställde till med krig mot Svearnas kung Sigurd Ring bara för att slippa dö av ålderdom hemma i sin säng. Åtminstone är det så de betydligt yngre uppteckningarna berättar historien. 

Ses vi i Ringstad?
Ann-Charlott Feldt 
Arkeolog

Vägbeskrivning: 
Ringstad ligger alldeles bredvid gamla väg 51 (Finspångsvägen) strax utanför Norrköping. Åk gamla E4:an/Riksvägen i kanten av Norrköping. Efter Himmelstadlund om du kommer söder ifrån (eller efter rondellen vid Stockholmsvägen om du kommer norrifrån) svänger du av mot Finspång. Kör Finspångsvägen i ca 5 km och sväng sedan vänster mot Knivberga och Hillerstad strax efter Ringstad gård. Efter ca 200 m är du framme. Vi samlas vid gravfältets södra ände, strax norr om nuvarande Ringstad gård.

Koordinat till samlingsplatsen: 58°37'41.4"N 16°6'34.9"E

Visningen sker i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och är gratis.

x

Kommentarer