Stjärnorp – ruin med utsikt över Roxen


Foto taget uppe i ruinens torn med Roxen i bakgrunden.

När man färdas norrut från Linköping, förbi Bergs slussar och vidare upp längs Roxens norra strand passerar man efter ett tag en imponerande ruin norr om vägen. Igår besökte vi platsen tillsammans med personal från Tyréns i Malmö. Vi gick igenom ruinens tillstånd, tittade på frostskador, raserade källarvalv, gamla cementlagningar och bevarad 1600-talsputs. Vi passade också på att klättra högst upp i tornet varifrån vi kunde både njuta av utsikten och fotodokumentera större partier av murarna.

 

Inne i ruinen bland murar och rester av 1600-talstrappor.

Det är inte första gången arkeologer från museet är på platsen. Under sommaren och hösten 2006 utförde vi en byggnadsarkeologisk undersökning i samband med en tillbyggnad intill slottsruinen. Då passade vi bl a på att dokumentera källarna under ruinen. Turligt nog får vi väl säga idag då valvet i en av dessa källare nu har rasat samman.

Omkring 1630 gjorde landshövding Stellan Mörner gården Högsäter till säteri. År 1651 övertogs egendomen av fältmarskalk Robert Douglas som var gift med en dotter till Stellan Mörner och 1654 påbörjas sannolikt bygget av ett fyra våningar högt stenhus flankerat av två flygelbyggnader. Gården blir familjens säteri under namnet Stjärnorp.

När Robert Douglas bestämde sig för att bygga en ny sätesgård, som det anstod en mycket lyckosam fältherre från det 30-åriga kriget, verkar han ha engagerat ingen mindre än den kände Nicodemus Tessin som arkitekt. Roberts hustru Hedvig Mörner, som överlevde sin make med nära 40 år, var den som såg till att bygget slutfördes. Hon var syster till Carl Mörner på Tuna. Han hade på 1650-talet hade uppfört två nya stenbyggnader på Tuna gård, vilken är belägen på Roxens motsatta sida. Deras syster Christina Mörner var gift med Axel Lillie som samtidigt byggde Löfstad slott. 


Bilden av Stjärnorp i Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna (1660-1703) visar troligen
den planerade anläggningen, mer än den som kom att stå färdig efter Robert Douglas död.

År 1789 drabbades Stjärnorp av en katastrof. Då brann huvudbyggnaden och flyglarna. Kapellet i den södra flygeln återställdes redan samma år eftersom det användes av bygdens folk istället för Vreta Klosters kyrka, vilken var den egentliga sockenkyrkan vid denna tid. Även norra flygeln byggdes upp igen och kom därefter att fungera som huvudbyggnad. Det ursprungliga slottet kom däremot att förbli en ruin.

Gubben i putsen kunde vi dokumentera i en av källarna under
ruinen när vi var där 2006. Idag har taket rasat in i källaren.


Fortfarande på 1840-talet lär man ha kunnat ta sig upp till ruinens översta våning på de då ännu fungerande trapporna. Sedan dess har det hänt en hel del med ruinen. Kring sekelskiftet 1900 sattes nya trappor in och den kom att fungera som utsiktstorn. Några år senare rensades den, varvid löst murverk bröts ner och rivningsmassor med bl a arkitekturdetaljer dumpades i Roxen. År 1915 upprättade arkitekten Fredrik Falkenberg ett förslag på en återuppbyggnad av slottet. Under 1930- och 1940-talen utförs skyddsåtgärder i ruinen i form av avtäckningar och lagningar med cement och betong. Vid mitten av 1950-talet ersätts träbjälklaget i tornet av betong.


Utsnitt ur en geometrisk avmätning över Stjärnorp, upprättad år 1700 som visar slottet
och den slingrande Stjärnorpsravinen (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D102-45:1).

Passa på att göra en försommarutflykt till Stjärnorp. Vandra i trädgården eller i varför inte en tur i den fantastiska bäckravinen som slingrar sig nedanför trädgården. Ruinen får man däremot inte gå in i av säkerhetskäl.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer

  1. Därmed saknar väl ruinen historiskt intresse.
    För att bli säteri med skattefrihet krävdes väl att gården uppförde en slottsliknande byggnad? Så när ruinen inte återuppfördes torde väl statusen av säteri ha upphört? Något slott har väl inte funnits? Vad krävs för det? Eller var Löfstad och Stjärnorp självutnämnda slott?

    SvaraRadera

Skicka en kommentar