Arbetet i torngrunden i slottsträdgården fortsätter

Nu är vår torngrund framgrävd och tömd på alla rasmassor. Grävmaskinen har fått åka hem och ska inte komma tillbaka förrän det blir dags att ösa tillbaka alla uppgrävda massor igen och utplåna spåren efter vår framfart i slottets trädgård. Innan det sker har vi drygt två veckor på oss att gräva ut en del av källargolvet, dokumentera murar och golvlager samt ta hand om fynd och prover.
Den här dagen har vi ägnat oss åt att rita av källarväggarna. Då man ritar av murverk upptäcker man alltid detaljer som man kanske inte skulle lagt märke till om man bara fotograferade. Det är dessutom ett bra tillfälle att verkligen fundera över och försöka förstå olika konstruktionsdetaljer. Längs både den norra och södra väggen har det funnits kraftiga bjälkar i golvnivå. Idag är de till stösta delen bortruttnade men lite av virket har bevarats av kalken i murbruket och på södra väggen kan man se spåren efter bjälken som avtryck i bruket.
Ganska högt upp i den södra väggen finns en källarglugg som mynnar en dryg halvmeter ovanför den markyta som fanns utanför tornet på 1200- och 1300-talen. Den smala öppningen genom muren är inte helt rak och den smalnar av mot murens utsida. Inne i källaren är den ca 30 x 50 cm stor medan den på utsidan endast är ca 12 x 25 cm. Det var altså ingen risk att biskopen fick objudna gäster i källaren den vägen, trots att vi hittills inte sett några spår efter något galler eller någon fönsterbåge.


I morgon börjar vi gräva i källargolvet.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer