Papegojskytte i Linköping

Efter mitt inlägg på bloggen i våras om Pestgravarna vid Kampen följde en lång diskussion på Facebook om Kampen och Papegojvallen. I ett svagt ögonblick lovade jag att återkomma på temat om jag fick tid. Nu är det dags att berätta lite om Papegojvallen och jag startar i Italien där en Historia om de Nordiska folken publicerades år 1555. Författare var den landsflyktige svenske biskopen Olaus Magnus. Han föddes i Linköping år 1490 och har säkert hämtat en del av sina skildringar från uppväxten i staden. En av de saker som han kan ha sett i sin födelsestad är just papegojskyttet.

Han beskriver hur nordborna, både från stad och landsbygd, samlas på fridagar och festdagar på en särskilt iordningställd slätt där de visar upp sina färdigheter i olika slags skytte. Han berättar vidare att ”för de kraftigaste armborsten utgöres målet af en konstgjord papegoja, som sitter högt uppe på spetsen af en järnstång och är rörlig; denna söker man med trubbiga pilar skjuta loss, så att hon faller ned.”

När jag för ett tag sedan gick igenom de historiska kartorna från Linköpings stad och stadsjordar noterade jag en samling ägor strax utanför det område som jag då arbetade med. På den äldsta kartan, från 1639, kallades området ”Pappegoyervalls lyckan”. En plats kallad Skyttelyckan nämns i ett dokument redan år 1381. Det kan vara samma plats.

Kan det vara på Papegojlyckorna som skyttarna tävlade eller fick lyckorna namnet för att de låg intill Papegojvallen? Är det då Kampen som är platsen för skyttetävlingarna? Kampen finns inte nämnd på 1639 års karta men en nästan 100 år yngre karta ger en ledtråd. På 1732 års karta finns inga spår efter Papegojvallen, däremot kallas den tidigare Papegoyervalls lyckan nu för Camplyckorna och alldeles intill finns Campen inritad. Det är samma plats som på den äldsta kartan ser ut som en stor tom yta där vägar från flera håll strålar samman.

Den forna Papegoyervalls lyckan har legat i området söder om Västanågatan, mellan Västra vägen och studenternas Flamman. Kampen, som pekats ut som borgerskapets excersisplats, har legat i den norra delen av Hunnebergsgatan, mellan Onkel Adamsparken och Abiskorondellen. Det är alltså där, vid cykelaffären och bakom Gottfridsbergsskolan, som vi kan förmoda att medeltida armborstskyttar försökte träffa en papegoja uppsatt på en stång.


1639 års karta med den moderna fastighetskartan i bakgrunden och begränsningen av Papegoyervalls lyckan markerad med en rosa linje.

Kommentarer