Kvarteret Rosen anno 1728

När vi gräver i det som kallas tidigmodern tid har vi en fördel som våra kollegor som arbetar med sten- brons- och järnålder saknar. Vi har en hel del skriftliga källor. När vi kommer ända fram till 1600- och 1700-talet finns dessutom ofta kyrkliga och rättsliga arkivalier och ett fantastiskt kartmaterial.


I Norrköping upprättar lantmätaren Sven Ryding en tomtkarta med ägarförteckning år 1728. Kartan finns i Lantmäteristyrelsens arkiv (akt D75-1:12). Kvarteren i staden har redan vid denna tid sina nuvarande kvartersnamn och Rosen, som hör till Strandkvarteren, har nummer 21 på översiktskartan. På tomtkartan kan vi se att Rosen varit uppdelad på fem tomter. Dessa ägdes av :

  1. Handelsman Lorens Dahlgren
  2. Prosten Herr Reinerus Brockman
  3. Skepparen Johan Spång
  4. Bruksherren Herr Johan Jacob De Geer
  5. Handelsman Johan Dellinghausen
Nu var det givetvis inte säkert att de uppräknade personerna bodde på de tomter de ägde. Och även om de faktiskt gjorde det så fanns det med säkerhet ett stort antal andra personer som också var bosatta i Rosen. Det var t ex familjer som hyrde, tjänstefolk och inhyses. Kartan ger inte några uppgifter om hur tomterna var bebyggda. Den visar inte var bostadshus och ekonomibyggnader var placerade, var man odlade, kastade soporna eller uträttade sina behov. Det är uppgifter som vi hoppas att vår arkeologiska förundersökning kan ge oss en första idé om.


Kanske var det på taket till Dellinhausens bostadshus som dagens sötaste fynd låg. En takpanna med en märkning i form av ett hjärta som omsluter bokstaven H.
Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer