Bland treuddar i Ljummeskogen

Än är inte sommaren över, även och vinden viner utomhus och regnmolnen bara väntar på att få ge oss en ordentlig rotblöta. På samma sätt är det med årets Kulturguidningar – än har vi bara kommit halvvägs genom programmet. Fem kulturguidningar i serien återstår samt en guidning på Arkeologidagen 27/8. Den senare hör samman med Gustav Vasa. 


Nu på lördag (12/8) visar vi ett järnåldersgravfält i Ljummeskogen, precis utanför Sonstorp invid vägen mot Grytgöl. Vi samlas kl 14.00 på den lilla grusvägen in till vänster ca 200 m norr om bebyggelsen i Sonstorp. Det är begränsat med parkeringsutrymme så bor du när ta gärna cykeln eller en promenad. 


Gravfältet i Ljummeskogen ligger i en skogsbacke och består av 19 fornlämningar. Här finns runda och kvadratiska stensättningar, treuddar, resta stenar och en hålväg. I området finns dessutom spår efter kolning i form av ett par kolbottnar.

Vi ses ute i kulturlandskapet
Ann-Charlott Feldt, arkeolog

Läs mer på Östergötlands museums hemsida eller Naturguidning.seKommentarer