Vård- och underhållsplan för Medevi brunn

Under våren har byggnadsantikvarierna vistats längre perioder i en av Östergötlands mest spännande kulturmiljöer - Medevi brunn. En ny vård- och underhållsplan ska tas fram som ska användas i skötseln av brunnens närmare 70 byggnadsminnesmärkta hus. Detta omfattar både dokumentation av åtgärdsbehov och bedömning av kulturhistoriska värden.       
Medevi är Sveriges äldsta hälsobrunn, grundad 1678 av läkaren Urban Hjärne. Med sina många välbevarade byggnader kring den långa huvudgatan (”Stora gången”) ger Medevi brunn intryck av en liten förindustriell småstad, mitt ute på landsbygden. En stor del av bebyggelsen är uppförd eller ditflyttat under 1600- och 1700-talet. Ett exempel är den så kallade Ljungbyggningen som lär ha utgjort tidigare huvudbyggnad på Ljungs säteri. Även flera byggnader från 1800-talet förekommer, bl.a Högbrunnen från 1808 där gästerna går för att ”dricka brunn”.
Trots flera ändringar under årens lopp finns många spännande originaldetaljer kvar, t.ex. fönsterbeslag med s.k. ”bockhorn”, vilka var vanliga under 1700-talet. Interiört är Piperska byggningen från 1700-talet en av de mer välbevarade, med bl.a. marmorerade väggar och spisar samt handsmidda plattgångjärn från rokokoperioden.
/Johan Bergström, byggnadsantikvarie


”Stora gången”
Den stora majoriteten av gästhusen på Medevi är småskaliga till sin karaktär. Den gula hotellbyggnaden Intendenten från 1853-55 är tydligt undantag.  Det s.k. ”Torget”. I bortre delen av bilden ses den rosaputsade Ljungbyggningen vilken lär ha utgjort huvudbyggnad på Ljungs säteri. Till höger den gulmålade Piperska byggningen. 
Brunnsparken med Högbrunnen till höger. Fönsterbeslag på Gamla Granskogsbyggningen från 1700-talet med ”bockhorn”.


 

Salen i Piperska byggningen. 


Plattgångjärn från 1700-talet i Piperska byggningen. 
 

Kommentarer