Lakvik stationshus renoveras

Lakvik stationshus renoveras och målas om under sommarmånaderna juni-juli. Eftersom Lakvik sökt bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer följer byggnadsantikvarie projektet. På området bedriver museiföreningen Ritsen-Lakviks järnväg varsamhet. På den smalspåriga järnvägen (sträckan Norsholm - Åtvidaberg) kör föreningen ång- och diesellok och i det gamla väntrummet serveras fika. 

Nuvarande Lakvik stationshus fungerade tidigare som Bersbo stationshus, och flyttades till Lakvik efter rivningshot 1972.  Det "riktiga" Lakvik stationshus ligger ett stenkast bort och är idag privatägt. 1987 kunde stationshuset flyttas i sin helhet till den plats där den står idag. 

Byggnaden är uppförd 1878 och invigdes 1879. Stationshuset har stora likheter med Åtvidabergs stationshus, byggt samma år. Möjligen är arkitekten densamma till de båda stationshusen. Den ursprungliga ritningen visar samma ritning för stationerna Storsjö och Nelhammar, båda rivna. Ritningarna är inte signerade varför arkitekten i nuläget är okänt.

Nu ska stationshuset underhållas med ny linoljefärg.


Byggnadsantikvarie

Maria Klint 

Järnvägsstationen Bersbo (nuvarande Lakvik stationshus) är vid fotografiets tidpunkt 1897 troligtvis rödmålat med vita knutar och foder.
Foto: Johan Emanuel Thorin.


Samma vy som bilden ovan.
Bersbo station. Här är taket klätt med tegel och panelen ljusmålad.
 Bild hämtad från Smalspårsarkivet.

Lakvik stationshus, inför renovering. 

Vänthallen i stationshuset. Interiören är varsamt renoverad med tidstypiska detaljer och möbler. Kommentarer