Ett potpurri av portar

Just nu djupdyker vi byggnadsantikvarier i historiska stilar med utgångspunkt i Linköping. Anledningen är att ett fastighetsbolag i stan anlitas oss för att lära dem mer om byggnadsvård och tidstypiska detaljer. I veckan är det dags för föreläsning 2, då vi ska ta dem med till 1900-1940-talens arkitektur. 

När man kommer till modernismen och folkhemmet- 1940-tal- tar jag upp Vasavägens västra del som ett utmärkt exempel. Se bara på portarna. De långsmala lamellhusen är snarlika i volym och skala, men skiljs åt genom olika färgsättning på fasaden och olikformade portar och portomfattningar.  

Typiskt för den här tiden var att det hantverksmässiga materialet uppmärksammades. Det äkta materialet skulle få synas. Omfattningarna kunde vara i sten, klinkers, tegel. Dörrbladen varierade med olika indelningar av glaset och spröjsverk. Varje port längs med Vasavägen är unik. 

Här nedan kommer ett potpurri av bilder på portar längs med Vasavägen i Linköping. 


Kommentarer