Gravfält, runor och hålvägar på Arkeologidagen

Nu är det dags för Arkeologidagen igen. På söndag 28 augusti är det är det olika evenemang runt om i hela Sverige. Arkeologidagen genomfördes första gången 1988 och sedan dess har museer, föreningar, fornbyar och många andra organisationer genomfört otaliga aktiviteter den sista söndagen i augusti varje år. Här på muséet har vi genom åren haft föreläsningar, fornvandringar och prova på-aktiviteter. Vi har besökt utgrävningar i städer och vandrat längs nästan bortglömda stigar i skogen. Vi har visat gravfält, borgar, ruiner, skelett, fynd och mycket annat. I år har Östergötlands museum två fornvandringar på Arkeologidagen.

Alldeles intill gravfältet passerar kanalbåten Wilhelm Tham på Göta kanal.

Bland gamla ekar i en hage strax utanför Västra Husby ligger ett vackert gravfält med högar och stensättningar. Det ligger alldeles intill Göta kanal och tidigare passerade landsvägen till Söderköping alldeles intill gravfältet. Från gravfältets högar kan man betrakta hur båtarna färdas förbi på kanalen. Här begravde man sina döda under yngre järnålder, för 1 000-1 500 år sedan. Kanske var det gårdsgravfält för Gäverstad som ligger på andra sidan kanalen. På guidningen berättar vi om gravarna och landskapet.

Under sommaren har gravfältet i Gäverstad vårdats av betande islandshästar
– vikingahästar har betat på vikingarnas gravar.

Alldeles intill Sjögestads motell, i gränsen mellan både härader (Vifolka och Valkebo) och socknar (Sjögestad och Viby), finns en spännande fornlämningsmiljö. Det var en viktig mötesplats i bygden redan under järnåldern och här finns gravar, vägar, runstenar och en galgbacke. Norr om landsvägen ligger ett järnåldersgravfält med stensättningar, resta stenar och en domarring. Där står även en runsten från 1000-talet invid en gammal hålväg.

Söder om landsvägen finns också ett järnåldersgravfält. Delar av det undersöktes under början av 1900-talet då fynd dök upp vid grustäkt. Gravarna var från förromersk järnålder-kring år 0. En liten andel av gravarna innehöll metallföremål som t ex svärd, fibula, bältesbeslag, och en järnskära. En del av gravfältet undersöktes inte och idag kan man kan se ett femtiotal gravar, bl a kvadratiska stensättningar, runda stensättningar, resta stenar.

Runstenen Ög 207 som står söder om landsvägen vid Sjögestads motell.
Texten lyder ”Redulv och Gere reste denna sten efter Ofeg, sin morbror, en god bonde”

Intill det södra gravfältet går en djup hålväg med tre runstenar från 1000-talet resta bredvid vägen, varav två är resta till minne av en och samma bonde Ofeg. Vägen omnämns i rannsakningarna på 1600-talet som ”Gambla landsvägen” och den är sannolikt från järnåldern. I närheten har det även funnits en galgbacke. Det berättas att under 1700-talet ska en kvinna och en dräng från Västerlösa blivit avrättade här för att ha förgiftat kvinnans make, husbonden.

Följ med oss på guidning på söndag!

Ann-Charlott Feldt & Linnéa Hernqvist, arkeologer


Båda guidningarna startar kl 14.00 söndagen den 28 augusti 2022.

Guidningarna är gratis

 

Hitta rätt till Gäverstad:

Åk väg 210 mellan Norsholm och Söderköping. Ca 2,5 km öster om Västra Husby sväng in på en liten avtagsväg till vänster (om man kommer från Västra Husby) med en liten blå fornlämningsskylt med texten Gravfält 100 mKoordinater: 58°29'40.7"N 16°12'47.2"E


Hitta rätt till Sjögestad:

Från Linköping kör gamla E4:an i riktning mot Vikingstad. Efter knappt 1,5 mil ligger Sjögestads motell på höger sida. I mån av plats går det att nyttja motellets parkering. Samling på parkeringen vid Sjögestad Motell. Koordinater: 58°22'09.4"N 15°20'36.7"E 

Kommentarer