Besök spännande båtgravar i Skamby

Nästan mitt på Vikbolandet, mitt mellan Kuddby och Östra Ny, ligger byn Skamby. Här finns ett mycket spännande gravfält.

Den första gången byn omnämns är år 1380 då Bo Jonsson, som var drots i Sverige, och Jon Upplänning tillkännager i öppet brev att de på Paulusdagen 1380 kallat till möte med häradshövdingar och tolv skäliga män från de härader som ansvarar för att bygga och underhålla Norrköpings bro. Bland de tolv männen finns en Olaff i Skamby. År 1386 omnämns en Tore i Skammoby. Tore förekommer även i en handling från år 1401. Några år senare, 1409, omnämns Bänkth Thorasson (kanske Tores son) och Stenar i Skamaby.

Vad ortnamnet egentligen betyder har diskuterats av ortnamnsforskarna. Troligast är att det rör sig om det fornsvenska ordet skamber i betydelsen kort. Men vad är det då som är kort? Kan det syfta på det lilla vattendraget som slingrar sig fram söder om byn och som rinner ut i Gisselöån i väster? Ingen vet med säkerhet. Vad vi däremot vet är att ortnamn som slutar på -by hör hemma i en tid långt före Olaff, Tore, Bänkth och Stenar. Det kan ha tillkommit redan före vikingatiden, kanske så tidigt som under romersk järnålder (0-400 e Kr). 

Under våren 2003 undersöktes åkermarken runt Skambygravfältet med metalldetektor. Runt gravfältet hittades föremål från många olika tidsperioder som t ex en dubbelknapp från yngre bronsålder, en del av ett dräktspänne (fibula) som kan dateras till 100-talet e Kr, arabiska silvermynt från 800-talet e Kr, ett kors i silverbleck, en medeltida blyplomb och mynt från 1500-talet. Fynden visar att man vistats på platsen ända sedan bronsåldern. 


Fram- och baksida på en silverdirhem. Foto K Jonsson

Men gravfältet då? Ja det är ett alldeles speciellt gravfält som inte liknar några andra vi har här i Östergötland. I flera av gravarna har man begravt de döda i båtar. Det finns ett tiotal gravar på gravfältet som troligen är båtgravar och dessutom finns där 13 runda stensättningar. Båtgravarna hör hemma i vendeltid (ca 550-800 e Kr) och vikingatid (ca 800-1050 e Kr).

Det finns ett par gravfält till i Östergötland där några få av gravarna troligen är båtgravar. Det är ett gravfält vid Malm i Styrstad socken och Solberga gravfält i Mjölby socken där det finns stensättningar med båtformiga svackor. Båtgravar är vanligare i Uppland och Västmanland samt i Norge – även om de egentligen aldrig är särskilt vanliga. Den mest kända båtgraven är Osebergsskeppet som hittades 1903 i en gravhög och nu finns utställd i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

En av gravarna syns tydligt som en stenig svacka i marken omgiven av en vall.

En av båtgravarna i Skamby grävdes ut vid en forskningsundersökning 2005. Graven innehöll spår efter en båt som varit 5 m lång. Kvar av själva båten fanns endast rostfläckar och båtnitar. Men även om båten inte var mycket att skryta med så hittades ett fynd som fick arkeologerna att hoppa av glädje - 23 välbevarade spelpjäser i bärnsten. Det fanns även en del andra fynd som delar av hästutrustning, en röd glaspärla, en brynsten samt delar av en mindre järnkniv.


Spelpjäserna av bärnsten från en utställning 2008.


Vill ni veta mer om båtgravar och Skamby? Häng med på guidningen på lördag den 6 augusti 2022, kl 14.00. Det går också att ladda mer Martin Rundkvists rapport från undersökningen 2005.

Ann-Charlott Feldt, arkeolog 


Vägbeskrivning: Från Norrköping åker du väg 209 mot Arkösund. Efter ca 10 km sväng höger in på väg 855 mot Stegeborg. Vid Kuddby sväng först höger in på väg 843 och sedan vänster i på väg 857 mot Stegeborg. Följ vägen i ca 4 km fram till Skamby gravfält. Gravfältet ligger på höger sida om vägen strax efter Skamby by och är skyltat.

Koordinater till samlingsplatsen är WGS84 58°30'50.2"N 16°31'25.7"E


Kommentarer