Hon brändes på bålet på Rökstorps mo


År 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige nästan helt. Det fanns ett undantag kvar – dödsstraffet i krigstid avskaffades inte förrän 1973. Runt om i vårt land finns det många mer eller mindre bortglömda avrättningsplatser. En av dessa besöker vi med en guidad tur imorgon (lördag 11 juni 2022, kl 14.00). Då träffas vi på Rökstorps mo och guidningen är gratis.

Idag ligger platsen undanskymt i skogen invid en liten grusväg. En gång i tiden var den lilla och nu närmast övergivna grusvägen en del av landsvägen mellan Kullerstad och Finspång. Här har förbipasserande kunnat se de avrättade som lämnats hängande eller liggande på stegel och hjul som en varning – se till att sköta er annars kan ni hamna här.

Avrättningar var en offentlig tillställning ända fram till 1876 då de två sista personerna, rånmördarna Gustav Hjert och Korad Tector halshöggs i Malmköping respektive Visby. Därefter kom avrättningar att vara intermurala, d v s ske innanför fängelsemurarna utan publik. Vi vet inte vilka som var de första eller sista att avrättas vid Rökstorps mo. Men några av de som slutat sina dagar där känner vi både till namnet, brottet och straffet.

Många av de som dömdes till döden i häradstingen fick sina straff omvandlade i hovrätten till böter och prygel eller straffarbete. I lagstiftningen var frihetsberövande ovanligt. Det fanns många olika brott som kunde innebära dödsstraff. Några kan vi förstå idag som t ex mord, grövre våldsbrott och återkommande stölder. Andra har vi betydligt svårare att överhuvudtaget se som ett brott. Till dessa hör hädelse, trolldom och hor (d v s sex med någon annan än den man var gift med).

Imorgon berättar jag mer brott och straff på Rökstorps mo. Välkomna om ni vågar.

Ann-Charlott Feldt, arkeolog


Hitta till Rökstorps mo: Åk väg 215 mellan Skärblacka och Finspång. Mitt emellan de båda orterna finns, om man kommer söderifrån, en skylt som visar att man nått Finspångs kommun. Strax därefter finns en skylt mot Ruda åt ena hållet och mot Avrättningsplatsen åt det andra. Vi parkerar vid skylten och sedan är det ca 300 m att gå till avrättningsplatsen där vi möts kl 14.00.

Kommentarer