Besök Häggestads gravfält på lördag – museets guidningar är igång igen!

Nu har vi kört igång med årets kulturguidningar efter ett uppehåll under pandemin. I år har museet en serie med tio guidningar som sker inom ramen för Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang och som delvis finansieras av Länsstyrelsen Östergötland. Den första guidningen, som gick till hällristningarna vid Hästholmen, klarades av redan 28 april och nu är det dags för guidning nummer två.På lördag den 7 maj, kl 14.00, visar arkeologen Linnéa Hernqvist det stora och spännande fornlämningsområdet vid Häggestad, nordöst om Ödeshög. Här finns tre gravfält, ensamliggande stensättningar, hålvägar och en runsten. Här passerade den urgamla vägen från den Östgötska slättbygden vidare ner mot Hålaveden och Småland. Landsvägen skär rakt igenom det största av de tre gravfälten.

På de tre gravfälten finns högar, stensättningar, domarringar och resta stenar. Utmed och intill vägen finns spridda klumpstenar som kan vara delar av skadade domarringar. Vid vägkanten står en runsten. Här kan vi läsa att Brodd reste stenen efter sin far Saxe och sin bror Udd. Brodd var kristen och på stenen har han låtit rista in bönen ”Gud hjälpe dem”.

Runstenen avbildades i början av 1900-talet och publicerades som runinskrift Ög 133 i skriften Östergötlands runinskrifter av Erik Brate.

Invid gravfälten finns spåren efter forntida vägar. Det är hålvägar som framträder som flacka diken i terrängen. Hålvägar bildas genom att människor och djur färdas längs vägen och nöter ner den.

Gravfälten har varit i bruk från romersk järnålder fram till och med vikingatiden – en period på 1000 år. Runstenen är kristen och har troligen ristats på 1000-talet. Hålvägar är svåra att datera och samma sträckningar kan ha använts under mycket lång tid.

Vägbeskrivning: Från Ödeshög och väg 50 åk Mjölbyvägen mot Väderstad i ca 1,3 km. Ta till vänster mot Heda. Följ vägen i ca 1,1 km fram till en avtagsväg åt vänster där det finns en fornlämningsskylt. Från Ödeshög är det cykelavstånd.

Guidningen 7 maj 2022: På lördag samlas vi vid korsningen med fornlämningsskylten kl 14.00. För att parkera kör in på avtagsvägen åt väster ca 100 m. På höger sida efter infarten till fastigheten finns en gräsbeväxt del av åkern som går bra att parkera på.

Koordinater: 58°14’50.7″N 14°41’37.5″E


Vi ses ute i landskapet i sommar!

Ann-Charlott Feldt, arkeolog


Kommande guidningar

Håll utkik på museets Facebooksidor och hemsida för mer information.

Kommentarer