Sysslomannagården är färdigrenoverad

Mitt i centrala Linköping ligger sysslomannagården. Gården ligger ut med Ågatan, där samtliga byggnader har kopplingar till kyrkans verksamhet. Under 2021 har husen renoverats med ny kalkputs och kalkfärg bland annat. Nu är husen äntligen färdigrenoverade! 


De två byggnaderna uppfördes 1813, respektive 1820 och ritades av länsbyggnadsmästaren Johan Holmberg. Det mindre huset (hörnhuset) innehöll från början drängbostad, visthusbod och mangelbod. Senare användes huset som kontor och hyrkuskverk. 

Eftersom byggnaderna är byggnadsminnesförklarade ställs vissa krav på de material och metoder som ska används i projektet. Det ska vara produkter anpassade och lämpade till byggnadernas ålder och karaktär. Som exempel var det självklart att använda väl beprövade och hållbara produkter så som linoljefärg, kalkbruk och kalkfärg till fasaderna. 

De två husen som berördes är reveterade- alltså trähus som putsats (reveterats). På Östergötlands museums hemsida beskrivs de olika reveteringsteknikerna som vi stötte på i projektet. Den äldsta tekniken som hittades på båda husen var en lerklining från uppförandet, 1810-20 som slagits direkt på timmerstommen.

Vissa delar av den gamla lerkliningen var mycket dålig och porös, och har nu ersatts med nytt lerbruk. Lerbruket som används är en färdigblandad produkt, som består av ishavslera, natursand och krossad och grov vass. Efter det handslogs kalkputs på fasaden, och sist en spritputs som sedan kalkfärgats.

Linköpings kommun har under året satsat på nya tidstypiska armaturer i de historiska kvarteren i Linköpings stadskärna. Förlagan är från 1860. Armaturerna passar fint till den nyrenoverade och kalkputsade fasaden.


/Medverkande antikvarie, Maria Klint 


Skuggeffekter mot den nyrenoverade fasaden. Ågatan 61.

Nyrenoverade domkyrkosysslomansbostaden (kan förkortas sysslomannagården. 


Det mindre bostadshuset, uppfört 1820. Före renovering. Putsen var mycket lös och cementlagningar behövde knackas bort från fasaden och ersättas med nytt bruk. 

Under putsen fanns en lerklining med träplugg från uppförandet 1820. 
Fotoscanning: Göran Tagesson genom forskningsprojekt, 2021.

Det mindre bostadshuset, renoverat, februari 2022. 

Blindfönstret åt söder är återskapat och bildar symmetri i fasaden. 

Nya och tidstypiska lyktstolpar längs med Ågatan. 
Kommentarer