Ta en titt på Tannefors kyrka

I stadsdelen Tannefors ligger en mycket arkitektoniskt intressant byggnad; Tannefors kyrka. 

Kyrkan ligger placerad på en liten bergsknalle med berg i dagen. Att bara gå upp på denna höjd är lite speciellt. I kyrkans närhet ligger även församlingshemmet och den f.d. vaktmästarbostaden- alla med en enhetlig likhet vad gäller materialvalen. Här dominerar tegel, koppardetaljer och betong. Vill man komma 1960-talet väldigt nära är det här en miljö och kyrka man absolut måste besöka.

Under 1940 expanderade Tannefors (med Saab bl.a) och i slutet av årtiondet reserverades en tomt för en stadsdelskyrka mitt i stadsdelen. En arkitekttävling utlystes 1950 och vinnare blev bröderna och arkitekterna John och Axel Kandell från Stockholm. Deras vinnande förslag kallades "Brödet" och kom att revideras något. De ritade också interiören med stolar, armaturer, bänkinredning i oljad ek, dopfunt och altare i kolmårdsmarmor. Allt det här finns kvar att se än idag!

1964 stod kyrkan färdigbyggd, uppförd med ett karakteristiskt handslaget och rödbränt tegel med en gjuten betongsockel. Teglet kommer från Insjön och är till stor del osorterat med baksidorna vända utåt. Taken är beklädda med kopparplåt och snedställda och flacka pulpettak. Dörrarna är av ek med ett gallerverk samt trycken i mässing. Många tidstypiska detaljer alltså. 

Tannefors kyrka tillhör en av tre kyrkor i Östergötland, som är uppförda efter 1939 och som genom sitt höga kulturhistoriska värde fått ett särskilt skydd enligt kulturminneslagen. 

I veckan har jag varit på plats i kyrkan då man under våren ska restaurera bänkinredningen i original. Bänkarna behöver slipas och oljas in på nytt och jag som antikvarie dokumenterar arbetet.

/Byggnadsantikvarie Maria Klint

Tannefors kyrka uppförd 1963-64. Texten på fasaden tillkom omkring 1980-90. Bilden visar också skuggan av ett kors, uppfört 1971. Den låga och mindre tillbyggnaden byggdes 2006. 

Kyrkans huvudingång. Dörrar i ett fackverk med kvadratiska fönsterrutor.
Ek kommer igen både ut- och invändigt.

Församlingshem och f.d vaktmästarbostaden, strax intill kyrkan.
Byggnaderna är också uppförda med det tidstypiska rödbrända teglet.


Detaljbild av nyrenoverade fönster till f.d. vaktmästarbostaden, numera kontor.


Interiörbild mot altaret i kolmårdsmarmor.
Golvets ljusa fogar ger kontrast till tegelgolvet. Bänkar och armaturer är original. Viss komplettering av ljud- och ljusinstallationer har skett under 2000-talet.

Kommentarer