Den tidigare okända järnstämpeln

Fönsterhantverkaren ringer mig med andan i halsen. Han ringer direkt från ställningen som står uppe i södra koret, i Linköpings domkyrka.

"Vi har hittat något som vi tror kan intressera dig". Mats Rebel förklarar att de hittat en rund stämpel, ca 3-3,5 cm i diameter på ett stormjärn i domkyrkan. Stämpeln visar ett A ihopsatt med ett F, som kröns av en krona.

Efter lite sökning i litteratur och på nätet visar det sig att stämpeln hör hemma på Jakobslunds bruk, i Ljung (strax väster om Linköping). Stämpeln finns med i förteckning över landets järnstämplar. Initialerna A och F tillhör Axel von Fersen den äldre som grundade bruket 1771.

Under 1811 byttes medeltida fönster med kalksten och blyinfattade rutor ut till fönster i gjutjärn, för att sedan bytas ut igen 1849-70. Järnet kommer alltså från någon av de nämnda restaureringarna. 

Märket har hittills varit okänt och dolt under flera lager färg. Inte på något annat fönster har järnstämplar identifierats och plötsligt hittar Rebel ett flertal märken på fönstret i södra koret. Märket finns alltså inte omnämnt i källorna, i den annars väldokumenterade domkyrkan.

Det intressanta med det hela är att märket hittills varit okänt och att nu kopplingen till Jakobslunds  bruk i Ljung, med Axel von Fersen i täten blivit stark. Förståelsen för varifrån man hämtade järn, järnhantering Axel von Fersen byggde ju Ljungs slott 1774. Det mystiska är att märkena bara verkar återfinnas i södra koret, och inte i övriga kyrkan. 


Filmklipp hittar ni här; Axel von Fersens järnstämpel

/Maria Klint, byggnadsantikvarie 

På stormjärnens ytterkanter finns flera järnstämplar.

AF visar Jakobslund/Ljungs bruk, grundat 1771.

Kommentarer