Hjälp jag är med hus!

 Kanske går du i köptankar, blivit med hus eller vill veta mer om byggnadsvård.

 

18 goda råd från grund till nock

·        Allmän grundregel: använd samma material och metod som ditt hus är byggt med. 

·        Ju längre man väntar med underhållsåtgärder ju dyrare blir det.

·        Se till att marken lutar bort från huset så att regnvatten och snö rinner undan. Sänk annars marknivån.

·        Ventiler i grunden ska vara öppna på vintern och våren när luften är som torrast. Stäng dem sommar och höst.

·        Se till att det finns nät över ventiler och öppningar. Möss kan man stå ut med men råttor vill ingen ha!

·        Skaffa en fuktmätare så håller du koll på fuknivån i huset.

·        Vädra sommarhuset. Vårstäda- smuts och skadedjur är inte bra för huset.

·        Öppna garderober och låt luften cirkulera mellan rummen om du lämnar huset en längre tid.

·        Huset mår bäst om man kan ha värme på minst 5 plus över vintern.

·       Träpanelen åldras vackert med åren, behåll så mycket som möjligt genom att byta det som är ruttet i nederkant. Eller plocka ner panelen, sortera och återanvänd till en eller två sidor, komplettera med ny panel i samma utförande.

·       Håll undan växtlighet från huset. Klipp gräset, röj buskar och fäll träd som hänger över husen- enkla åtgärder som förlänger husens livslängd. Rabatter- ja gärna, men inte närmre än en och en halv meter från huset.

·       Gammalt handslaget tegel är en antikvitet- återanvänd, spara dem, ge bort eller sälj till någon som behöver dem. Varje takfall måste inte ha samma typ av tegel. Två ofullständiga fall med handslaget tegel kan bli ett fungerande fall.

·        Rensa hängrännor vår och höst. 

·        Kolla takpannor efter vintern, byt trasiga och sönderfrusna pannor. Se till att du har ett förråd med takpannor.

·        Kolla vinden- framförallt i samband med kraftiga regn.

·       Om du inte eldar i murstocken sätt upp ett tillfälligt eller permanent regnskydd på skorstenen i form av en plåt med en distans eller en skorstenshuv.

·        Ta bort cement på sockeln- den tar in vatten men avger inte fukt. Ersätt med ett hydrauliskt bruk.

·        Om linoljefärgen börjar krita sig tillförs linolja på bågarna så håller färgen längre.


 

Byggnadsantikvarierna Klara Johansson och Maria Klint

Ps. Ta gärna kontakt med oss vid fler funderingar! 
 


Kommentarer