Vård av Vårdnäs kyrka

 
Vad pågår på Vårdnäs kyrka just nu?

Under hösten pågår ett stort arbete med takspånsomläggning och tjärstrykning på Vårdnäs kyrka. 
Beställare är Vist Vårdnäs pastorat och arbetet utförs av T. Ljungdahls byggnadsvård.

Som ni ser var spånen spruckna och torra. De nya spånen behandlas nu med 
äkta Tornedalstjära med iblandning av kimrök.  Nästa år stryks spånen igen och lanterninen kommer få sig ett lyft.

Historik

En klockstapeln stod tidigare öster om kyrkan och var vid mitten av 1700-talet i behov av att ersattas med en ny. Enligt en kunglig förordning från 1759 var det förbjudet att bygga staplar att hänga klockorna i. Klockorna skulle istället hängas i inte för höga och spetsiga kyrktorn. Vårdnäs kyrkas tornet tillkom 1765 och byggdes av den lokala byggmästaren Petter Frimodig som var känd för sina tornbyggen. Förebild för det nya tornet var Vreta klosters kyrktorn. Tornet fick stå kvar när den medeltida kyrkan revs och ersattes med en ny 1795. 

Tornet har en karnisformad spåntäckt huv med åttkantig lanternin och fyra urtavlor. Lanterninen är vitmålad med svarta lyckor och illusionsmålad vit balustrad. Även lanternintaket är spåntäckt. Övriga takfall är täckta med tegel. Vreta klosters kyrka stod som förebild när Vårdnäs kyrka byggdes. Ser ni likheterna?


Bilder från arbetets gång:


Kommentarer