Bodde man på Boberget?

På Vikbolandet, på gränsen mellan Konungsunds och Östra Stenby socknar finns fornborgen Boberget. Den ligger inte bara på sockengränsen. Den ligger också på den gamla häradsgränsen mellan Björkekinds och Östkinds härader och på gränsen mellan byarna Sten och Brogsten.

Boberget sett från norr. Foto: Pål-Nils Nilsson, RAÄ (CC-BY 2.5)
Det finns cirka 143 fornborgar i Östergötland – i hela Sverige är ungefär 1200 fornborgar kända. Flera av fornborgarna har spännande och fantasieggande namn. Vad tycks om Stora och Lilla Rövarborgen, Brudberget, Drottning Ommas borg, Gullborg, Vargklevsberget och Gottorpeslott? Flera borgar, både i Östergötland och runt om i Sverige har namn som Skansberget, Murberget eller Borgberget. Där finns också fornborgar med namn som anspelar på hedniska gudar som Torsklint och Torsborgen eller där fienden har fått ge namn åt borgen som Juteberget (juten = dansken). I det sammanhanget verkar namnet Boberget ganska enkelt och vardagligt.

Fornborgarna kan ha haft flera olika funktioner. Det finns tillflyktsborgar där bygdens folk och fä kunde få skydd om fiender nalkades. En del är farledsborgar med en vidsträckt utsikt. På några håll i Östergötland kan vi ana någon form av försvars- eller bevakningslinjer, t ex längs norra Roxenstranden och i Stångådalen. Kanske fungerade de i ett större sammanhang som signallinjer med eldar som tänts om någon fara närmat sig. Andra fornborgar har varit befästa boplatser och några kanske platser för religiösa sammankomster. Många gånger har nog fornborgarna haft flera funktioner, antingen samtidigt eller vid olika tidpunkter under tidens gång.Vallen på Boberget. Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum (CC-BY)

De flesta fornborgar anses vara byggda under folkvandringstid (ca 400-550 e Kr) men det är ganska få som är undersökta och daterade. Vi vet inte vem som byggde borgarna. Var det flera gårdar tillsammans, lokala stormän eller kanske kungar?

Varför satsade man stora resurser på att bygga en fornborg? Kan det bero på att samhället under folkvandringstid var inne i en omvälvande period. Ett äldre jordbrukslandskap förändrades. Två kraftiga vulkanutbrott 536 och 540 e Kr påverkade klimatet och den Justinanska pesten spreds över världen på 540-talet. Dessutom skedde omfattande folkförflyttningar. Kanske var det en större otrygghet i ett föränderligt samhälle som skapade fornborgarna.


Högt där uppe skymtar Bobergets försvarsvall. Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum (CC-BY)

Ikväll (26 maj 2020, kl 18.00) besöker vi fornborgen Boberget på Vikbolandet på en Natur- och Kulturguidning. Då berättar vi bl a om utgrävningarna som skedde där i början av 1900-talet.

Väl mött på Boberget!
Ann-Charlott Feldt

arkeolog

Kommentarer