Besök gravfältet vid Stjärneberg


Som arkeolog har man förmånen att få arbeta runt om i vårt vackra landskap. Det är inte bara utgrävningar som vi håller på med. På ett länsmuseum som Östergötlands museum kan man också få i uppdrag att ägna sig åt olika guidningar, fornvandringar, föreläsningar m m. 

I år är det jag som har lyckan att få göra många olika publika uppdrag. Dels är det femton Natur- och kulturguidningar som museet gör tillsammans med en naturguide på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland, dels är det några guidningar i en serie kopplad till den senaste årsboken – Det mörka Östergötland. Ni hittar alla på museets hemsida. Dessutom har museet fått ett par beställningar på föredrag och fornvandringar från hembygdsföreningar. Jättekul! 

Tidigt i våras besökte vi gravfältet vid Stjärneberg för att reka inför kvällens guidning.

Ikväll (28 maj 2020, kl 18.00) kommer vi att ha en Natur- och kulturguidning på Stjärnebergs gravfält i Tryserums socken. Där, i en gammal hagmark på en lövskogsbeväxt höjd, finns ett gravfält från yngre järnåldern. Det ligger inte långt från kusten. Det är bara cirka två kilometer från den långsmala vik som leder in till Valdemarsvik. Här, på höjdens sydvästsluttning, begravde man sina döda för mellan 1000 och 1500 år sedan. 

Gravfältet vid Stjärneberg innehåller cirka 60 synliga gravar. Där finns två domarringar, tio högar och tre treuddar men gravfältet domineras av de 45 stensättningarna. Stensättningar är flacka gravar där gravens form är markerad med stenar i ett eller ett fåtal lager. Flera av stensättningarna och högarna vid Stjärneberg har delvis tydliga kantkedjor och mittgrop.

Domarringarna på gravfältet består av fem respektive nio stenar. Namnet domarring kommer från en medeltida idé om att de var tingsplatser. Man trodde att det vid varje sten satt en domare. I och med det udda antalet stenar kunde en dom aldrig bli oavgjord. Nu vet vi att domarringarna är gravar som oftast kan dateras till äldre järnålder (år 0 till 500 e Kr). Därmed kan de vara bland de äldsta gravarna på gravfältet. 

Kantstenar längs ena udden på en av treuddarna.

Treuddarna är tresidiga stensättningar med insvängda sidor och långt utdragna spetsar. Det är en fornlämningstyp som kan vara svår att upptäcka då de är flacka och ofta syns bara enstaka stenar. Vid undersökningar av treuddar på andra gravfält har det visat sig att där inte funnits någon grav. Det gör att vi inte riktigt vet hur vi ska tolka dem. Kanske kan det vara någon sorts rituella platser eller kanske minnesplatser efter någon som inte är begravd på gravfältet.

Ikväll kommer vi att berätta om gravarna och om olika växter på platsen. Kanske kommer vi också att berätta om utgrävningar, rovgrävningar, dansbanebesökare och en massa annat. Välkomna!

Ann-Charlott Feldt
Arkeolog 

Karta från Fornsök som visar  gravfältet mitt i bilden.

Vägbeskrivning: Från Valdemarsvik åk Gamla riksvägen mot Skeppsgården. Ta av från Gamla riksvägen mot Skeppsgården/Tryserums kyrka. Fortsätt rakt framvid avtagsvägen mot Tryserums kyrka. Sväng vänster mot Kväddö naturreservat. Fortsätt rakt fram vid Stjärneberg i ca 85 m. Ta därefter till vänster i vägkorsningen och åk ca 250 m. Gravfältet finns då till vänster om vägen.

Koordinater: WGS84 58°6'56.9"N 16°39'28.2"E.

Kommentarer