Götavirke i Coronatider

Livet är ganska underligt i dessa dagar (veckor och månader) då viruset covid-19 härjar i vår värld. Inget är sig likt trots att vi i Sverige inte har stängt ner landet lika mycket som man gjort i många andra länder. Vi läser dagligen om dödsfall och konkurser. Runt om oss står en lukt av handsprit och vi övar ständigt på att hålla avstånd till både kända och okända. 

Mitt i allt detta planerar vi på museet Natur- och kulturguidningar tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland. Kan vi genomföra dem som vi har tänkt? Kommer de alls att bli av? Svaret just nu är: Ja, de blir av men vi följer de begränsningar som Folkhälsomyndigheten satt upp. I skrivande stund är det maximalt 50 personer i samma grupp och att det ska vara möjligt att hålla avstånd. Vi tar hjälp av naturen på de platser vi besöker och givetvis tar vi också hjälp av tekniken – med högtalare på guiderna kan publiken stå mera utspridd.

Här syns vallen vid gården Hageby.

Årets första Natur- och kulturguidning går av stapeln på onsdag kväll (29/4-2020) klockan 18.00. Då besöker vi Götavirke vid Västra Husby. Där kommer naturguiden Lars Frölich att berätta om naturen i området medan jag berättar om områdets spännande och närmast unika fornlämningar.

Götavirke är en gammal försvarsvall från vikingatiden som sträcker sig mellan sjöarna Asplången och Lillsjön. Den slingrar sig fram i terrängen med många avbrott skapade av senare generationers byggande och grävande. Många forskare har funderat över vallen. Vem byggde den? När och varför?

Vallen var en gång ungefär 3,5 kilometer lång. I dag är den borta på många ställen där man odlat, tagit grus eller byggt hus, vägar och en golfbana. Där den är som tydligast syns den som en jordvall, men då den byggdes på vikingatiden (800-1050 e Kr) kan den ha varit försedd med en palissad på krönet och en vallgrav på östra sidan av vallen.

Bygget av vallen måste ha krävt en stor arbetsinsats. Men vem styrde området och beordrade vallbygget? Det har vi faktiskt ingen aning om men många har spekulerat. Vallen har jämförts med Danavirke som byggdes i gränsen mellan Danmark och Frankerriket på 800-talet. Götavirke kan också jämföras med Offa’s Dyke, en vall och vallgrav som bildade gräns mellan England och Wales. 

Parallellt med Götavirke, cirka 2 kilometer längre västerut, löper Tvärdalavallen. Den är inte lika imponerande som Götavirke men kan följas på en 1,7 kilometer lång sträcka från Hällerstadsjön och norrut. Kanske har den varit ännu längre. Kan den vara samtida med Götavirke eller är det en äldre försvarslinje?

Götavirke (gul markering) och Tvärdalavallen, samt en fornborg (lila markering) 
utlagda på Häradskartan från 1868-77.

Följ med ut på guidningen men glöm inte att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ann-Charlott Feldt
Arkeolog


Vägbeskrivning:
I Västra Husby sväng mot Ö Ryd. Följ vägen i ca 1,8 km och sväng därefter till höger vid skylten "Försvarsvallen Göta virke". Det kan vara trångt på parkeringen så kom gärna på cykel. 

Koordinater:
58°28'27.6"N 16°10'5.1"E

Kommentarer