Nytt år - Nya fornvandringar


Helt plötsligt är det ett nytt år igen och nu sitter vi här, både arkeologer och byggnadsantikvarier och planerar för vårens arbeten samtidigt som vi avslutar förra årets olika projekt. Bland projekten finns också guidningar och fornvandringar.Ett par veckor före jul blev det klart att vi fick i uppdrag från Länsstyrelsen Östergötland att genomföra Natur- och kulturguidningar i länet. Det blev några intensiva dagar före julledigheten då vi valde ut de platser som vi vill visa och satte samman ett program. Programmet kommer att finnas med i den folder med Natur- och kulturguidningar som länsstyrelsen i samarbete med bl a länets kommuner ger ut varje år.


Till våren kan ni följa med en arkeolog och en naturguide till femton olika platser som ingår bland länsstyrelsens fornvårdsobjekt. Vi kommer att berätta om fornlämningarna, landskapet runt om, naturen på platsen och kanske en och annan fågel. Det blir en blandning av olika sorters fornlämningar. På programmet står en gruva, flera gravfält och boplatser, en fornborg, en vikingatida försvarsvall, hällristningar, hålvägar och en kyrkoruin. Vi har försökt sprida guidningarna i länet så det blir besök i de flesta av länets kommuner.


Men det är inte bara Natur- och kulturguidningar på programmet. Vi kommer också att fortsätta med att visa några av Östergötlands gömda och glömda platser. Det är platser som vi berättat om i magasinet Hardu varit här? som museet gav ut för några år sedan. Vi planerar dessutom att visa några av de platser som finns med vår senaste årsbok Det mörka Östergötland – när sägnerna möter källorna som kom ut i slutet av november förra året.

Låter det spännande? Det tycker vi också. Guidningarna kommer att starta i mitten av april så håll utkik på museets hemsida, där de kommer att presenteras om ungefär en månad.
Planering pågår för fullt!

Ann-Charlott Feldt
Arkeolog

Kommentarer