Broarp storgård i Nykil

Nu är det dags för Broap storgård i Nykil att få sig ett ansiktslyft.
Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat bidrag till kulturhistoriska miljöer
för timmerlagningar på Broarp storgård och arbetet startar igång nu i januari. 

Ett av villkoren för bidrag är att arbetet följs av en antikvarisk medverkan
Det är något vi byggnadsantikvarier på Östergötlands museum arbetar med. Vi följer då arbetet och lämnar anvisningar, deltar i byggmöten och besiktigar och sammanställer förändringen i en rapport. Till detta har vi också tät kontakt med beställare och hantverkare och är lyhörda när det gäller förändringar som kan tillkomma under arbetets gång. 

Det är spännande att följa en förändring på nära håll. Ingen har kanske tittat bakom panelen på 50 år, hur är skicket där? Hur kommer byggnaden reagera när syllen nu ska bytas.. Är huset flyttat från annan plats så som det ser ut på kartorna..Var växte virket som använts..?

Det kan vara många frågor som dyker upp och allt får vi inte svar på. 
Men kanske kommer vi lite närmare svaren tillsammans med skickliga hantverkare och ägare. 

Mer om just bidrag för värdefull kulturmiljö finns på länsstyrelsernas hemsida.
Länsstyrelsen i Östergötland; bidrag till kulturhistoriska miljöer

//Maria Klint
Byggnadsantikvarie

Panel och timmer ska bytas till våren 2020.

Sättningar har lett till att timmer hamnat ur läge.
Kommentarer