Landeryd kyrka, tredje gången gillt.

När en kyrka har fått tillstånd till ändring från Länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen 4e kap, villkorar även länsstyrelsen att en antikvarie ska följa renoveringsprocessen.

Nu är takarbetet på Landeryd kyrka klart. Här är det tegeltaket som bytts under hösten.
Tidigare låg här ett tegeltak från -77 men som legat ostabilt och behövde bytas ut.
Jag har följt processen från start-mål, kan man förenklat säga och dokumenterar slutligen åtgärderna i en rapport.

Taket var tidigare klätt med takspån.
1917 kläddes taket med tegel första gången för att 60 år senare (1977) bytas igen.
Nu, 2019 är det alltså tredje gången gillt!

Maria Klint
Byggnadsantikvarie


                       Landeryd kyrka, 1935. Taktegel från 1917. Östergötlands museums arkiv.

Landeryd kyrka, inför åtgärd. Taktegel från 1977.

Landeryd kyrka, under pågående arbete. September 2019.

Landeryd kyrka, efter åtgärd. December 2019.Kommentarer