Spår av grisar vid Grävsten

Den fina fornlämningsmiljön vid Grävsten.

Att vildsvin kan ställa till det ute i landskapet är väl ingen nyhet för de flesta. Vanligen tänker man på trafikolyckor eller uppbökade trädgårdar, fotbollsplaner och grödor. Vildsvinen har under senare år blivit ett allt vanligare inslag i naturen och det ökade antalet har också inneburit fler skador orsakade av vildsvin. Men det är inte bara naturen som kan råka illa ut, även fornlämningar kan skadas av grisarnas framfart.

För ett par månader sedan besökte jag det fina fornlämningsområdet vid Grävsten i Bankekinds socken, ett par mil sydöst om Linköping. Här hade grisarna gått loss på gamla stubbar där det antagligen fanns något gott som de ville komma åt. Tyvärr var det inte bara de gamla stubbarna som strök med av djurens framfart. Även en del av fornlämningarna hade fått påhälsning av grisarnas effektiva trynen.


Här har grisarna hittat något gott bland skärvstenarna.

Jag var egentligen inte alls där för att titta på spår efter vildsvin. Mitt uppdrag var att planera en fornvandring i det välbevarade äldre järnålderslandskapet. Öster om Grävstens gård finns ett sammanhängande område med lämningar från romersk järnålder och folkvandringstid. Det består bl a av fyra gravfält, spridda stensättningar, fossila åkerytor, stensträngar och boplatser. Här finns också en fornborg.


En bekymrad markägare tittar på spåren efter grisarnas framfart.

Nu blev det en kombinerad planering av fornvandring och skadebesiktning av vildsvinsskadorna. Det visade sig bl a att grisarna hade bökat runt på ett av gravfälten och i en av skadorna fanns kol och brända ben. De hade m a o grävt upp en grav. De hade också varit på en skärvstenssamling invid ett större stenblock och bökat mitt i en fägata.

Vildsvinsskadad grav på gravfältet RAÄ 207 i Bankekinds socken.

I höst kommer vi att undersöka de skadade fornlämningarna och snygga upp efter grisarnas besök. Men innan dess ska vi ha vår fornvandring. Den kommer att ske redan imorgon kväll (onsdagen 4 juli 2018) med start kl 18.30. Då samlas vi vid ladugården på Grävstens gård. Vi kommer att gå ca 2,5 km i bitvis kuperad och stenig terräng.

Passa på att ta med fika och njut av den fina miljön. Fornvandringen ingår i serien Det glömda Östergötland som genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och är gratis.

Vi möts i järnåldern
Ann-Charlott Feldt Arkeolog


Vägbeskrivning:
Åk väg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg. Sväng in på väg 749 mot Björsäter ca 2 km söder om Bankekind. Efter ca 600 m ta till höger mot Björsäter in på väg 750. Härifrån är det skyltat med fornlämningsskylt till Grävsten. Vi samlas på Grävstens ladugårdsplan.

Koordinat till samlingsplatsen 58°21'5.4"N 15°53'35.1"E. Lägg in koordinaterna i Google Maps. Klicka på vägbeskrivning och skriv in varifrån du startar resan.

Kommentarer