Tåby – en spännande plats på forntiden


Tåby kyrkby ligger på den sydvästra delen av Vikbolandet, ca 6 km nordöst om Söderköping. Byn ligger på en flack grusås omgiven av ett öppet odlingslandskap. Landskapet är omväxlande med skogar och hagmarker på höjdstråken och bördiga lerjordar i de smala dalarna. Tåby har växt fram i en vägkorsning där vägen mellan Mem och Dagsberg korsar vägen mellan Söderköping och Östra Husby.

Området runt Tåby är mycket rikt på fornlämningar från bronsåldern och järnåldern. Här finns bl a gravfält, fornborgar, hägnader i form av stensträngar, boplatser, hålvägar, skärvstenshögar och runstenar. Från historisk tid finns dessutom by- och gårdstomter och torplämningar m m. På gravfälten finns många olika gravformer som t ex högar, rösen, stensättningar, treuddar, domarringar och resta stenar.

Gravfältet RAÄ 4 i Tåby fotograferat i april i år.

Inom Tåby socken finns flera välbevarade gravfält från järnåldern. Två fina gravfält ligger i en vacker hagmark alldeles intill Tåby samhälle, vid Kämpestad på Skjorstads ägor (RAÄ 2 och 4). Där finns lämningar från både den äldre och yngre järnåldern. Gravfälten har tillsammans över 100 synliga gravar. Hur många gravar det finns som saknar synlig markering kan vi bara gissa. Bland gravarna finns också ovanligare former som treuddar och domarringar.

En av stensättningarna på gravfältet RAÄ 2 i Tåby.

Till området ansluter omfattande hägnadssystem i form av stensträngar som på flera platser bildar fägator. Till de äldre lämningarna vid gravfälten hör också skålgropar och skärvstenshögar. Inte särskilt långt därifrån finns dessutom en gravhög från bronsåldern, som undersöktes 1926 (RAÄ 10). Fornlämningarna visar att det funnits bosättningar här sedan bronsåldern.

När man byggde ut skolan i Tåby på 1990-talet genomfördes arkeologiska undersökningar på platsen. Då hittades boplatslämningar från brons- och järnåldern och ett gravfält med ca 40 gravar från bronsåldern. Där fanns också medeltida lämningar, som en husgrund från 1200-talet och en järnframställningsplats från 1400-talet.

En gravurna från bronsåldern delvis framgrävd vid Tåby skola på 1990-talet.

Gravarna vid Tåby skola utgjordes av olika former av brandgravar. Bland gravfynden fanns bl a en vackert ornerad rakkniv, en liten bronskniv med rester av läder på handtaget och flera småsaker av brons. I flera gravar var de brända benen lagda i en lerkruka av typisk bronsålderskeramik med rabbig yta. Vill du läsa mer om undersökningen vid Tåby skola finns rapporten här.

Rakkniv från bronsåldern som hittades vid utgrävningar för Tåby skola på 1990-talet.

Blir du nyfiken på att se fornlämningarna på de två gravfälten (RAÄ 2 och 4) invid Tåby? Då har du tur. I samarbete med Länsstyrelsen Östergötland är just de gravfälten en av sju platser som visas i en serie fornvandringar under sommaren och den tidiga hösten. Den serien kallar vi Det glömda Östergötland och på Correns och NT:s hemsidor finns en samling filmer under samma rubrik som bl a berättar gravfälten.

På tisdag kväll, 12 juni 2018, kl 18.30 samlas vi  väster om gravfälten, där vi kan parkera våra bilar och cyklar (koordinater till samlingsplatsen är 58°30'53.0"N 16°20'34.5"E). Därifrån går vi en tur på sammanlagt ca 2 km över gravfälten. Visningen är gratis och terrängen vi går i är ganska lätt. Vägbeskrivning finns på Östergötlands museums hemsida.

Ses vi i Tåby på tisdag?

Ann-Charlott Feldt 
Arkeolog 

Kommentarer

  1. Så roligt att läsa, min släkt har bott intill Tåby skola sen 1600- talet o både far och jag har gått i Tåby skola.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar