På besök i 1910-talets Linköping

I Vasastaden finns flera fina stenhus från 1910- och 20-talen. Ett av dessa ligger i kvarteret Bofinken 7 med adress Platensgatan 17. Här har Cyrillus Johansson ritat ett fyra våningar högt, putsat, hus i nationalromantisk stil. Huset uppfördes 1914-15.


Cyrillus Johansson (1884-1959) är i Östergötland mest känd för att ha ritat gamla stadshuset i Mjölby, som uppfördes 1940. Han har gjort mer avtryck i Stockholm med Årstabron från 1924 samt många villor och flerfamiljshus. En annan känd byggnad ritad av Cyrillus är Värmlands museum från 1929.


Huset i kvarteret Bofinken 7 har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär med dörrar, fönster och smidesräcken samt med fina detaljer av huggen kalksten. 

Även invändigt finns stora kvaliteter. In från gården leder en trappa för tjänstefolk och varuleveranser, trång men med mycket ljusinsläpp. Dörrar och väggar bär spår av en ommålning från 1950-talet i en mild gråblå färgsättning.


 

Huset har en hiss med en originaldörr som har målats om och en skylt som förklarar hissresans mysterium med hit och ned. 


Fortfarande kan man trycka på ringklockan med ett hölje av trä.

I källaren finns en dörr till ett förråd som ursprungligen lär ha varit ett bageri. Dörren har bevarat sin originalkulör och har en sinnrik ventilation; dörrens övre del går att fälla ner. Kanske bageriet släppa ut lite doft av nybakat i huset. Säkert blev det rusning till bageriet efter en sådan doftchock.


Marie Hagsten
Byggnadsantikvarie

Kommentarer