Nu gräver vi vidare på Hospitalstorget

I måndags inledde vi en arkeologisk undersökning i den sydvästra delen av Hospitalstorget. Anledningen är att Linköpings kommun planerar att bygga om torget. Tidigare i år, under september och oktober, gjordes en provundersökning i området. Nu är vi tillbaka för att göra en mer omfattande utgrävning. Den innebär att lämningarna vi konstaterade tidigare, nu ska undersökas och tas bort. Arbetet kommer att pågå under november månad och till våren kommer fler ytor att undersökas.

Den röda rektangeln visar Hospitalstorgets nutida utbredning markerad på
stadskartan från år 1696. Den svarta linjen visar det område som hörde till 
hospitalet och som sannolikt tidigare hört till klostret. 
Hospitalstorget är ett av stadens yngre torg. Det ligger alldeles intill kvarteret Ekollonet som vi berättade om här på bloggen för ett par veckor sedan. Torget anlades i mitten av 1800-talet. Innan dess bestod området av bebyggda tomter. Namnet Hospitalstorget beror på att stadens hospital legat i området.

Hospitalet var ett slags vårdanstalt för äldre, handikappade och sjuka. Det var i bruk från slutet av 1500-talet fram till år 1777. Mycket pekar på att hospitalet inrättades i ett gammalt, nedlagt kloster. Klostret, som tillhörde franciskanorden, grundades i slutet av 1200-talet och tvingades stänga i samband med reformationen.

Spår efter klostret? Rester av tegelmurar och tegelgolv. 
Lämningar efter konstruktioner som sannolikt tillhört klostret hittades vid provundersökningen. Då fann vi rester efter en, eller flera, murade byggnader i den södra delen av torget. Det har även påträffats gravar på torget och i kvarteret väster därom. Några av skeletten har daterats med hjälp av 14C-analyser. Analyserna visar att de döda gravlagts här under medeltiden, d v s på klostrets tid.

Vi planerar två offentliga visningar av undersökningarna:
Onsdagen den 18 november kl 12.00
Måndagen den 23 november kl 12.00

Man kan även läsa om undersökningen på Facebook under Arkeologi och byggnadsvård på Östergötlandsmuseum.

Kontaktperson och projektledare för undersökningen är Emma Karlsson tel. 0709-756728 emma.karlsson@ostergotlandsmuseum.se

Nu hoppas vi bara på bra grävväder under hela november månad.
Ann-Charlott Feldt
Arkeolog


Kommentarer