Utgrävningen startar i arkivet
Fotot ovan finns i Östergötlands museums arkiv. Fotografen befinner sig på Hospitalstorget i Linköping och de två barnen står på Stora Badstugatan, den lilla tvärgatan som än idag förbinder torget med Klostergatan. Det är tidigt 1910-tal. Snart kommer husen till höger i bild att rivas för att ge plats åt ett fyra våningar högt stenhus. Den nya stenhuset ritades av arkitekt Axel V Brunskog. Huset finns kvar än idag. I många år har Medborgarskolan haft sin verksamhet i det men nu byggs det om till bostäder. I förra veckan startade vi en arkeologisk undersökning i kv Ekollonet, strax öster om Hospitalstorget - mellan fd Medborgarskolan och Babettes Kafferi. Undersökningen sker med anledning av en planerad husbyggnation.


Med hjälp av olika arkivhandlingar, bland annat foton, vet vi att det funnits hus på platsen tidigare. Bakom barnen, på den översta bilden, syns ett ljust hus. Det är platsen för utgrävningen. I arkivet finns foton tagna vid flera olika tillfällen. Fotot med pojken som står utanför porten är från 1937 och porten och innergården fotograferades 1955. Husen revs 1965. Det är svårt att utifrån bilderna avgöra när husen byggdes men sannolikt var det på 1800-talet. Vi har alltså precis startat den arkeologiska undersökningen. Det finns mycket lite spår efter husen på bilderna. Lite rester av kullerstenen i porten har hittats. Men, husen har legat som ett skyddande lock på andra, äldre lämningar. Så, vi har startat i 1700-talets Linköping och börjar nu jobba oss neråt och bakåt i historien. 

Fortsättning följer!

Emma Karlsson
Arkeolog


Kommentarer