Nu gräver vi i Norrköpings 1600- och 1700-tal

Under perioden 18 augusti till 3 oktober pågår en undersökning av 1600- och 1700-talslämningar i Norrköping. Det är ett ca 3.500 kvadratmeter stort område i kvarteret Mässingen, Rodgagatans västra del och Sveaparkens södra del som ska undersökas. Undersökningarna är ett led i Norrköpings kommuns planer på att bebygga delar av området. Denna gång gräver vi tillsammans med arkeologer från Jönköpings läns museum. 
Stadskarta från år 1879 med undersökningsområdet markerat.
Undersökningsområdet ligger inom den s k  ”Nya staden” som planlades under hertig Johans tid på 1610-talet. Stadsdelen anlades på stadens åker- och betesmarker. Detta var i en tid då Norrköping expanderade kraftigt. Från 1570-talet till 1620-talet tredubblades stadens befolkning. Nya staden var ett högstatusområde där Louis De Geer lät uppföra sitt palats, Stenhuset, invid Motala ström.

Nu har vi tagit de första skoptagen.
Förra året gjordes en arkeologisk förundersökning i området och den visade att det finns flera välbevarade byggnadslämningar i det område som nu undersöks. Vi förväntar oss även att hitta bakgårdar med spår efter uthus och trädgårdsodling. Där kan vi bl a få en inblick i vad stadsborna odlade på sina gårdar. 

De första fynden, gamla skor och en kakelugnslucka.
På onsdagarna kommer vi att visa de pågående undersökningarna både i en kortare lunchvisning kl 12.30 och en lite längre visning kl 18.00. Det blir samling i Sveaparken vid Rodgagatan. Visningstillfällena är 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 och 1/10. Det är fri entré till visningarna. Förutom onsdagsvisningarna kan ni besöka oss redan på Arkeologidagen på söndag 31/8. Då visar vi undersökningarna kl 12.00 och kl 13.00.

Man kan även följa undersökningarna här på bloggen och på facebook-sidan Arkeologi och byggnadsvård på Östergötlands museum.

Kom och besök oss i Mässingen
Ann-Charlott Feldt
Arkeolog


Här hittar du rapporten från förundersökningen
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6821

Här hittar du Norrköpings kommuns detaljplan över området
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/saltangen/detaljplan-for-del-av-sal/index.xml

Kommentarer