Arkeologi inför Ullevileden

I förra veckan påbörjade vi en arkeologisk slutundersökning inför byggnationen av en ny ringled, Ullevileden, i Linköping. Undersökningen berör två boplatser: RAÄ 342 vid fd Aspegården och RAÄ 503 vid Åby Västergård.


Vi har startat med boplatsen vid Aspegården, i närheten av varuhuset ÖoB. Den drygt 2600 m2 stora ytan är nu framschaktad med hjälp av grävmaskin och vi har hittat ca 150 boplatslämningar i form av stolphål, gropar, härdar och kokgropar. Utöver det har vi även funnit resterna efter en förhistorisk väg. Bland stolphålen kan vi redan nu skönja ett hus men troligtvis finns det minst ett till. Dateringar från den föregående arkeologiska förundersökningen visar att de nu påträffade lämningarna troligtvis är anlagda någon gång vid århundradena runt Krist födelse, dvs äldre järnålder.

Just nu är vi i full färd med att undersöka alla anläggningar. Vi är tacksamma för att den stekheta sommarvärmen är över. Dock får vi dagligen besök av en sällan skådad mängd nyfikna getingar…

Den första september rullar vi vidare och börjar med undersökningen vid Åby Västergård.   

Återkommer snart med vidare resultat!

Fredrik Samuelsson
Arkeolog

Kommentarer