Nytt nummer av Arkeologi i Östergötland

Lagom till sommaren är nu årets nummer av Arkeologi i Östergötland ute.  I år firar tidskriften fem år!


I år berättar vi om flera nya spännande upptäckter och forskningsresultat.

I Motala har arkeologerna grävt fram 8000 år gamla människoskallar, uppsatta på pålar i en våtmark. Ett sätt att vanhedra sina fiender – eller ett sätt att hedra de döda?

I den stora jordhögen i byn Aska, utanför Vadstena kan det finnas en mäktig kungahall från vikingatiden. Det visar nya georadarundersökningar av jordhögen.

Varför började östgötarna med jordbruk under stenåldern? Och varför slutade de med det, efter bara några hundra år?

Läs också om varför fem stenar ute i skogen är så viktiga, om spåren efter den första byn i Ödeshög, järnframställning i Ulrikaskogarna, mjölkens betydelse under järnåldern, en Norrköpingstomts skiftande öden - och mycket, mycket mer.

Arkeologi i Östergötland 2014 är det femte numret sedan starten 2010. Den produceras gemensamt av arkeologerna vid Östergötlands museum och Riksantikvarieämbetet UV Öst. Redaktörer för tidskriften är arkeologerna Erika Räf (Östergötlands museum) och Karin Lindeblad (RAÄ UV Öst).
Priset är 60 kronor och den finns att köpa i Östergötlands museums museibutik
Tidskriften går också att beställa via museets förlag (www.ostergotlandsmuseum.se).

Arkeologi i Östergötland 2014 kommer också att finnas till försäljning vid olika evenemang, till exempel vid natur- och kulturguidningar och vid årets Arkeologidag den 31 augusti.Erika Räf

Kommentarer