Ett gyllene spänne har hittat hem

Det förgyllda reliefspännet från undersökningarna vid Abbetorp kommit hem till museet. Spännet fick följa med från Stockholm när jag var där uppe på ett möte. Det var onekligen lite nervöst att vara ute och åka med ett sådant praktföremål i väskan.

Reliefspännet från Abbetorp. Den lösa delen bredvid spännet är nålhållaren.

Abbetorp, där spännet hittades, ligger strax söder om Väderstad i västra Östergötland. Där gjordes stora utgrävningar 1997-1998 i samband med att E4:an skulle byggas om. Det var mitt i stensträngslandskapet bland fornlämningar från järnåldern. Där undersöktes en boplats med en större och en mindre gård, odlingslämningar, hägnader, ett matberedningsområde, spår efter smide, ölbryggning och mycket annat. Intill gårdarna fanns ett gravfält och en offerplats.

Reliefspännet hittades på gravfältet men saknade koppling till någon av gravarna som undersöktes. Troligen kommer det från en grav som en gång i tiden blivit förstörd. Spännet är tillverkat i silver, förgyllt och försett med nielloinläggningar. Niello är ett sätt att dekorera silverföremål genom att graverade mönster fylls med en svart färgmassa. Både spännets ovansida och nålhållare är är rikt dekorerade. Bland alla slingor i dekoren kan man se att fotens sidoflikar avslutas med fågelhuvuden. På fotens avslutning kan ett stiliserat ansikte anas. Spännet dateras till folkvandringstid (ca 400-550 e Kr) och är ett mycket ovanligt föremål.


Nu finns det praktfulla spännet inlåst i museets värdevalv i väntan på att det ska passa in i någon utställning. Det kändes både skönt och lite sorgligt att lägga det på plats i sin låda, släcka ljuset, gå därifrån och låsa dörren. Det var skönt att lämna över ansvaret för det värdefulla spännet till museets säkerhetssystem. Samtidigt var det trist att inte med en gång kunna lägga ut det i en utställning så att våra besökare kunde få se det.

Ann-Charlott Feldt
Arkeolog

Läs mer om utgrävningarna i Abbetorp i Riksantikvarieämbetets rapport Abbetorp – ett landskapsutsnitt under 6000 år. http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3619Kommentarer