Källargången i Borgmästaregatan

Då var det dags för en fortsättning av den utlovade serien om källare som vi arkeologer stött på i olika sammanhang. Den här gången befinner vi oss på Borgmästaregatan i Linköping. Där grävdes ledningar för fjärrkyla ner för några år sedan och vi arkeologer deltog i arbetet. Borgmästaregatan är den gatstump som sträcker sig från Stora torgets nordöstra hörn rakt ner mot S:t Larskyrkan.

Ett utsnitt ur stadskartan från 1651 som visar den äldsta delen 
av Borgmästaregatan (Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D64-1:3)
Borgmästaregatans västra del, från Stora torget fram till en punkt strax öster om den nuvarande Klostergatan, finns med redan på stadskartan från år 1651. Troligen fanns gatan redan på medeltiden men då var den smalare än vad den är idag. Gatans fortsättning fram till S:t Larsgatan tillkom först vid mitten av 1700-talet och namnet Borgmästaregatan är från den tiden.

Källargången som fortsätter in under trottoaren.

En butelj från Druvans Mineralvatten
-fabrik hittades i fyllningen.
Strax väster om Klostergatan träffade vi på en källargång som ledde in under huset som finns där idag. Den har hört till ett hus som fanns där på 1700- och 1800-talet. Källargången var endast delvis igenfylld med sand, grus och jord. Någon gång under tidigt 1900-tal hade man passat på att använda gången för att dra in en ledning i huset som då stod där. I fyllningen fanns buteljglas bl a från Druvans Mineralvattenfabrik i Linköping. Buteljfyndet visar att ledningen inte kan ha grävts ner före år 1931 då fabriken startar.

Från en källartrappa som var förstörd av moderna ledningsschakt ledde en smal, endast 0,6 m bred, källargång in under huset. Väggarna i källargången var murade av stora gråstenar och som tak låg ett större stenblock. Gångens golv, som fanns 2,5 m under dagens gata, bestod av kalkstenshällar. På båda sidor om källargångens takblock fanns syllstenar till det hus som en gång stått över källaren.


Hur långt in kan man ta sig?
De olika kulturlagren runt källargången visar att den byggts efter den stora stadsbranden som ödelade Linköping år 1700. Gången sträckte sig en dryg meter in under trottoaren men någon källare fanns inte kvar. Den förstördes nog redan på 1880-talet och den var definitivt borta när det nuvarande huset byggdes på platsen. Källargången finns än idag kvar där under trottoaren.


Ett foto ur museets arkiv visar Borgmästaregatan, sedd från Klostergatan mot Stora torget, år 1913. Den källargång som vi hittade har redan då försvunnit. Nedgången har varit strax hitom vagnen på bilden. På bilden syns att gatan smalnar av närmare torget. Troligen är det den bredd som gatan hade på 1600-talet och kanske ännu tidigare. Hörnhuset på bilden byggdes på 1880-talet och det hus som står där idag är från mitten av 1970-talet.

Ann-Charlott Feldt
Arkeolog


Kommentarer

  1. Hej!
    Ställer mig tveksam till uppgiften att Druvans mineralvattenfabrik startade först år 1931. Det torde ha varit redan 1907: https://digitaltmuseum.se/021016924864/bildtext-nygatan-5-druvans-mineralvattenfabrik-f-d-korkfabrik-nygatan-5
    Hälsar
    Flasknörd

    SvaraRadera

Skicka en kommentar