Besök ett rosa kyrktorn

Nu är det dags att snabbt försöka dra sig till minnes allt som upptäcktes när Slaka kyrka putsades om för 15 år sedan. Imorgon kväll, torsdag den 15 maj, är det visning av Tornets hemligheter i Slaka. Då kan besökarna klättra upp för tornets smala och branta trätrappor, titta ut genom medeltida ljudgluggar och se kyrkans klockor på nära håll.


Slaka omnämns första gången år 1247 då namnet skrivs slacu – ett namn som sannolikt betyder sluttning. I Slakatrakten har det bott folk ända sedan stenåldern. Där finns boplatser från olika tider, stensträngar, gravar och gravfält. Cirka 500 m söder om kyrkan finns en domarring (RAÄ 69) som utpekats som platsen för Hanekinds häradsting innan detta flyttades upp till kyrkbacken och strax intill ligger galgbacken (RAÄ 197).

Kyrkan byggdes under 1100-talet och vid slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet tillkom det nuvarande tornet. Enligt en minnestavla i kyrkan blev den förbättrad 1335, välvd 1470, utvidgad 1689 och byggd ånyo 1781. När kyrkan putsades om 1999 hade jag möjlighet att titta lite närmare på tornets murar och där fanns en hel del att fundera över. Tornet har två medeltida klockvåningar med ljudgluggar åt olika väderstreck. Dessa gluggar har förändrats på olika sätt genom århundradena. Gluggar har breddats, murats om, fått nya funktioner eller helt enkelt murats igen.


När den andra klockvåningen byggs, någon gång under medeltiden, sätts två av de äldre ljudgluggarna igen och ersätts av fyra i den nya våningen. När den tredje klockvåningen byggs 1855 sätts två av den mellersta våningens ljudgluggar igen.

Kom och följ med vår byggnadsantikvarie Anita Löfgren Ek och mig upp i tornet.  Visningen kostar 50 kr och börjar kl 18.00 den 15 maj. Välkomna!

Ann-Charlott Feldt
Arkeolog

Kommentarer