Ett brunshus på Skäningstårg - var det gåtans lösning?

För snart två månader sedan skickade vi ut en fråga i ett inlägg här på bloggen. Vad var det för byggnad som fanns avbildad på en teckning från 1860-talets Skänninge? Teckningen, som ritades av O A Mankell för Ny Illustrerad Tidning, visade förutom rådhuset och Vårfukyrkan även en liten sexkantig byggnad. En byggnad som vi inte hittat på några stadskartor eller gamla fotografier och ingen tycktes veta vad det var för ett hus. Troligen var det just det husets grundmur vi hade hittat vid en schaktningsövervakning för ett par år sedan.

En vy från Skänninge anno 1868, tecknad av O A Mankell.
Det kom in många tips och idéer via olika sociala forum på nätet. Det var inte bara direkt i vår blogg som svaren dök upp utan även på Facebook där olika personer delat länken till inlägget. Ett riktigt bra tips kom t o m på finska från en kusin till en av mina egna Facebook-vänner - en arkeolog från Åbo.

Bland de förslag som dök upp fanns en arrest eller en fängelselokal, ett benhus, ett gravkor eller en likbod, en tiondebod eller en rustbod. Från en tidigare kollega kom frågan om det möjligen kunde vara ett pumphus. Från Skänninge kom en berättelse om att man ska ha använt huset till förvaring av kvastar och andra redskap. Tipset från Åbo var att det skulle kunna vara en brunn. Brunnshuset i Åbo finns på en bild från tidigt 1900-tal i Åbo Akademis bildsamling (länk till bilden finns längst ner). Det är byggt i trä på en stengrund.

Lösningen till gåtan tror jag att jag har fått från en tidigare Skänninge-guide. Han drog sig till minnes att han någon gång hört att byggnaden skulle ha hyst stadsbrunnen eller stadskällan. Han snokade runt lite och efter ett par dagar kom ett meddelande från honom med en arkivbeteckning från Vadstena landsarkiv till en handling rubricerad "Ett brunshus på Skäningstårg".

På ritningen i Vadstena Landsarkiv finns den här genomskärningsritningen av en åttkantig
byggnad med pump. Byggnaden är dessutom försett med en vattenkonst i form av en urna
som det sprutar vatten ur uppe på taket. Någon sådan finns inte på Mankells teckning och
kom kanske aldrig konstrueras. (Landsarkivets handling SE/VALA/01709/JIII/021345)

Då var det bara att beställa en skanning av handlingen och efter några dagar kom den som en bild på mailen från Landsarkivet. Det visade sig att det inte var någon karta som jag hade hoppats. Istället var det konstruktionsritningar till ett par olika förslag på ett brunnshus som skulle placeras på torget i Skänninge. Där fanns även konstruktionsritning för själva pumpstocken. Det ena förslaget var en fyrkantig byggnad och det andra förslaget var en åttkantig. På Mankells teckning ser byggnaden sexkantig ut. Om det beror på att man ratade båda ritningsförslagen och byggde någonting mitt emellan eller om det är teckningen som är otydlig vill jag låta vara osagt. Tyvärr saknade ritningen datering men man kan anta att den tillkommit i början av 1800-talet. Det är mycket frestande att tro att ett brunnshus är lösningen på vår gåta. Men helt säkra kan vi inte vara.

Ett stort tack för alla tipsen!

Ann-Charlott Feldt
antikvarie/arkeolog


Länk till brunnen i Åbo


Länk till Vadstena landsarkiv
https://riksarkivet.se/vadstena

Kommentarer