Småjobb och förväntningar i medeltida metropol

Det är fredag eftermiddag och dags att plocka ihop utrustning inför måndagens uppdrag. Då blir det en tidig morgon och ingen tid att åka förbi museet för att hämta redskap. Jag och museets prao Filip ska åka ut på ett litet uppdrag i Söderköping. Mitt i den medeltida staden ska man förse ett hus med en utbyggnad på ca 20 m2. Man ska bara schakta för en grundläggning på ca en halv meter men Söderköping är en lurig stad. Här dyker medeltiden ibland upp nästan direkt under grästorven.


Mörka feta kulturlager i kvarteret Hertigen i Söderköping.

Söderköping är en av Östergötlands äldsta städer och är känd i det skriftliga källmaterialet från mitten av 1200-talet. Här fanns dock bebyggelse redan under 1000-talet och under tidigt 1200-tal var en tät och regelbunden stadsbebyggelse under uppbyggnad. Staden växte fram där Storån och Lillån möts och från dessa vattendrag var det möjligt att nå såväl Östersjön som Östergötlands inland. Rådhustorget, där det under medeltiden fanns en hamn, var stadens hjärta och de äldsta lämningarna finns i närheten och längs åarna.

För några år sedan hittade vi en medeltida skomakares dumphög i Hospitalsgatan.

Skomakarens syl och pliggar
Nu undrar kanske många om det verkligen finns ”något gammalt” i ett så grunt schakt. Och svaret är att visst kan man det. Vid undersökningar i Munkbrogatan, som passerar alldeles intill platsen som ska undersökas på måndag, han kulturlager påträffats redan 30 cm under gatans yta. På samma djup inne på en tomt i kvarteret Bispen hittades två olika bebyggelsefaser. Den övre daterades till 1500-talet och låg bara 30 cm ner i marken. Under den, på en halv meters djup, fanns bebyggelse från 1400-talet.

På måndag ska vi i första hand se till att kulturlager och andra äldre lämningar inte berörs av bygget. Kanske blir det så att tillbyggnaden inte kan grundläggas så djupt som det från början var tänkt. Kanske får vi veta vad man sysslade med på en tomt mellan Munkbrogatan och Storån under 1400-1500-talen. Kanske får vi en ny pusselbit till vårt jättelika pussel om Söderköpings historia. Kanske vi hittar något riktigt spännande eller ingenting alls. I Söderköping vet man aldrig riktigt säkert vad man ska hitta.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie


Lästips:
Dick Harrisons bok En medeltida storstad. Historien om Söderköping som utkom 2012.


Mats Magnusson berättade om ett ovanligt fynd från Söderköping här på vår blogg i november 2012. http://arkeologiostergotland.blogspot.se/2012/11/ett-ovanligt-fynd-fran-soderkoping.html

Kommentarer