Upptäckt uppe på ett kyrktorn

Utsikt mot söder från Normlösa kyrktorn 
Att inte titta ner är knepet när man äntrar ett kyrktorn. Väl uppe är frestelsen för stor, man måste titta ut. Det öppna ladskapet runt Normlösa kyrka breder ut sig. Husen och vägen antar leksaksproportioner. Mäktigt. 

"Top of the top" med kula och vindflöjel som ska förgyllas om
Tornhuvens spånbeklädnad är sprucken och rötskadad och ska nu ersättas med ny spånbeklädnad. Den allra översta toppen av huven, där kulan och vindflöjeln sitter är rensad på spån. Undertaket är dåligt och ska bytas. I väntan på detta, skyddas underlaget av en presenning. 

Under plastinklädningen finns en plåtklädd besiktningslucka. Eftersom den är utåtgående har bara fåglarna sett den sedan 1974 då spåninklädningen på tornhuven delvis lades om. Luckan är av koppar som är ett värdefullt material. Av sparsamhetsskäl har man gjort den fina lagningen mitt på luckan. Man kan bara spekulera när luckan kan vara gjord. 
Inspektionsluckan av koppar med sin fina lagning     

Tornet fick sin fina klockform 1784. Byggmästare Lindstrand från Skänninge stod för arbetet. 1908 skadades tornet vid ett åsknedslag och förstärktes med järnstag. Någon gång inom detta spann bör luckan ha tillkommit och därefter fått sin lagning.

Här pågår arbetet med att byta spån på tornhuven till Normlösa kyrka
Marie Hagsten
ByggnadsantikvarieLäs mer om Normlösa kyrka i Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005. Den hittar du om du följer länken http://www.ep.liu.se/databases/kyrkomiljo/


Kommentarer

Skicka en kommentar