Ett litet sexkantigt hus invid Skänninge rådhus

För några år sedan grävde MSE ner högspänning tvärs igenom Skänninge och då var vi arkeologer på plats. Visserligen var schaktet inte så djupt så det mesta av de äldre kulturlagren kunde ligga kvar ostörda under kabelschaktets botten. Men det var ändå lite äldre lämningar som kom att grävas bort.

Schaktet passerar rådhuset en kulen höstdag.
Några av de lämningar som vi upptäckte var grundmurar som korsades av det smala lednings-schaktet. De var spår efter byggnader som tidigare legat längs en lite smalare Linköp-ingsgata. På sträckan mellan rådhuset och Östenssons butik stötte vi på två sådana murar.

Under moderna bärlager och ett lite äldre raserings-lager med grus, tegelbitar och djurben passerade schaktet rakt över två murar. De översta delarna av murarna dök upp redan 30 cm under gatan. De var uppförda i obearbetade gråstenar och båda var murade med samma sorts gula, mjöliga, kalkbruk. Murarna var ca 80 cm tjocka och mellan-rummet mellan dem var bara 3 m. Den ena muren korsade schaktet lite på snedden.

Då, när vi grävde, trodde vi att en av dem kunde vara en bit av en äldre kyrkogårdsmur till Vårfrukyrkans kyrkogård och att den andra hört till en byggnad direkt utanför kyrkogården. Vid en ordentlig genomgång av kartorna från 1700-talet visade det sig dock att kyrkogården inte sträckt sig så långt åt norr. Så vad var det då för murar vi hade stött på?

I den södra schaktkanten (till vänster på bilden) syns den ena av de två murarna.
På 1700-talet fanns det enligt kartorna tomter med torgbodar på båda sidor om rådhuset. Men skulle dessa verkligen vara försedda med murade stengrunder? Med tanke på murarnas tjocklek verkar också tolkningen som torgbodsgrunder ganska främmande. Tyvärr gav varken stratigrafin eller murbruket från de båda murarna gav någon tydlig vägledning för att datera dem.

En vy från Skänninge anno 1868, tecknad av O A MAnkell.
Det var då vi hittade en liten teckning i vårt arkiv. Den föreställer Vårfrukyrkan och rådhuset i Skänninge och ritades av O A Mankell för Ny Illustrerad Tidning år 1868. Den visar att det vid mitten av 1800-talet fanns en liten sexkantig byggnad öster om rådhuset. På teckningen ser den ut att vara placerad ungefär där vi hittade grundmurarna. Den sexkantiga formen skulle kunna förklara den sneda östra grundmuren. Men vad är det för byggnad? Finns det någon av våra läsare som vet mer om det lilla sexkantiga huset?

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Kommentarer

  1. Hoppas du får napp! Jag vill också gärna vet vad huset använts till. Anna

    SvaraRadera

Skicka en kommentar