Nya avdelningschefen och familjen Hedenhös

Mats i kv Rosen i Norrköping
Som jag berättade i det sista blogginlägget 2013, så byter vår avdelning för Arkeologi och byggnadsvård chef vid årsskiftet. Nu vill jag passa på att hälsa Mats Magnusson välkommen som ny avdelningschef. Han får en riktig rivstart med Arkeolog för en dag med tema Hedenhös på museet i morgon eftermiddag (fredag 3/1). Nu är det ju inte första gången Mats arbetar med museipedagogik. Många har nog sett honom i medeltidsdräkt på Söderköpings gästabud. Inte heller är han ny här på museet. Han har arbetat som arkeolog på vår avdelning sedan 2006.

Under åren på museet har han arbetat med både våra arkeologiska samlingar och med ett stort antal utgrävningar runt om i länet. Ofta har han stått i ett schakt i någon av våra medeltidsstäder. Särskilt Söderköping har fångat hans intresse. Det har lett till att han för något år sedan fick i uppdrag att ta fram arkeologiskt underlag till boken En medeltida storstad som historikern Dick Harrison gav ut 2012 och som handlar om Söderköping.

Söderköpings gästabud
Under åren som arkeolog har han utvecklat en passion för mer eller mindre försvunna kyrkor. I Söderköping har han hittat spåren efter den försvunna S:t Ilians kyrka och letat efter en gravkrypta till stadens franciskanerkonvent. Kryptan gäckar honom fortfarande, men vem vet - den kanske ännu finns kvar där under marken vid Hospitalsgatan. I Skänninge har han funderat över den redan på 1500-talet rivna Allhelgonakyrkans grundplan. I Bjälbo har han, tillsammans med den tidigare kollegan Anders Lundberg, letat efter grunden till den äldsta kyrkan. Under 2013 ägnade han en stor del av fältsäsongen åt att undersöka lämningarna efter kyrkan i Nya Lödöse, vars grundläggning hittades under marken i Gamlestaden i Göteborg.

Förutom en massa arkeologiska rapporter har Mats bidragit med flera spännande artiklar i olika sammanhang. En alldeles ny artikel med de senaste rönen om S:t Ilians kyrka kommer under våren i årets årsbok för Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift.

Mats är lätt att känna igen på sin dubbelvikta grävstil.
Här tillsammans med Lasse Norr i kv Rosen i Norrköping

Nu ska det bli intressant att se hur vår avdelning kommer att utvecklas under Mats ledning. Vi står inför en spännande tid med flera utvecklingsprojekt som ännu är i sin linda och så är det förstås Ostlänken som kommer att påverka oss under de närmaste åren. Men vi låter honom börja med att tillsammans med förre avdelningschefen Marie Ohlsén och en pedagog ägna sig åt ett gäng kanske blivande arkeologer imorgon eftermiddag.

Ta med barn, barnbarn eller småsyskon och passa på att träffa Mats, Marie och familjen Hedenhös imorgon 3/1, kl 13.00-15.00 på Arkeolog för en dag. Barnen får leta efter riktiga arkeologiska fynd, göra pärlor, titta på ben, göra skinnpungar och träffa museets egen stenåldersfamilj.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie

Arkeolog för en dag
http://ostergotlandsmuseum.se/posts/280

Vill du veta mer om undersökningarna i Nya Lödöse?
http://www.stadennyalodose.se/


Kommentarer