MARK – rapport från ett årsmöte

I torsdags och fredags var det full fart här på museet. Då hade vi ett drygt 80-tal arkeologkollegor på besök. Det var årsmöte i den Museiarkeologiska branschorganisationen – MARK och medlemsmuseernas arkeologer deltog närmast mangrant.


MARK bildades 2009 och är branschorganisation för regionala och kommunala museer i Sverige som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet.  Genom att flera museer samverkar kan vi hjälpas åt att utveckla uppdragsarkeologin. Det kan bl a röra sig om forskning, teknisk utveckling, publikt arbete och omvärldsanalys. Tanken är att skapa en verksamhet med både regional förankring och överregionala styrkor.

Nu hade vi chans att förmedla resultat, diskutera vad som är på gång, höra föredrag och mingla. De olika nätverksgrupperna inom MARK fick tid att träffas och diskutera sina frågor. Vi fick dessutom information om hur det går med flytten av UV (Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet) till Historiska museet och så fick vi veta mer om Riksförbundet Sveriges museer.

Föredragen var spännande och berörde allt från stenålder till 1700-tal. Torsdagen ägnades till stor del åt döden. Vi fick höra om Vintriegravfältet i Skåne som använts från 4000 f Kr till år 1712 e Kr och kyrkogården i Nya Lödöse. Efter lunch fick vi förfasas över galgbackar och avrättningar på såväl historiska kartor från Småland och som i utgrävt skick från galgbacken vid Kvarnbacken i Vadstena. Röjningsrösena i Farstorp i Jönköpings län bjöd på underligheter och Ostlänksplaneringen gav frågor inför framtiden.  På fredagen var det så äntligen dags att få förundras över guldfynden från Västra Vång i Blekinge. Från guldfynd och blekingska ekbackar kastades vi sedan ner i de leriga kulturlagren i Nya Lödöse för att därefter fortsätta upp på väggarna i ett föredrag om byggnadsarkeologi.

Keramikfynd i Nya Lödöse
Som ni ser var det ett fullmatat program. En omvärldsbevakning och ett kunskapsutbyte av allra trevligaste slag. Jag vill passa på att tacka alla som var med på mötet för två spännande dagar och längre ner finns länkar där man bl a kan läsa om flera av de platser vi fick höra om på föredragen.

Ann-Charlott Feldt
1:e antikvarie


Läs mer om MARK på http://www.m-ark.se/index.htm

Undersökningen av gravarna i Vintrie hittar du bl a på Youtube
och rapporten från undersökningen finns här

Mer om Västra Vång

Mer om utgrävningarna i Nya Lödöse

Mer om undersökningarna i Farstorp finns på bloggen Arkeologi i Jönköpings län

Emma berättar om galgbacken i Vadstena i ett inlägg på vår blogg 

Kommentarer